DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü SOSZ   104 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Şeyda ÖZÇELİK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SAİT DİNÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencileri, İslam öncesinde Türk Milletinin kurmuş olduğu devletleri, bunların siyasi, ekonomik ve kültürel özellikleri hakkında bilgi sahibi yapmak.
Dersin İçeriği
İslamiyetten önce Türk devletlerinin siyasi tarihinin temel dinamikleri Hunların sosyal ve kültürel yapıları Göktürklerin sosyal ve kültürel yapıları Uygurların sosyal ve kültürel yapıları İslam öncesi diğer Türk boylarının sosyal ve kültürel yapıları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
2) Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
3) Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
4) Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir.
5) Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
6) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
7) İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir.
8) Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir.
9) Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanısıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda e
10) Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir.
11) Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir.
12) Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur.
13) Eğitimin bilimsel temellerini tanır.
14) Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir.
15) Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türk adı, Türk soyu, Türklerin anayurdu Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Anayurtta kurulan ilk uygarlıklar Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Türklerin Yayılmaları Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Hun İmparatorluğu Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Kavimler Göçü, Avrupa Hun Devleti Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Göktürkler Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Uygurlar Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav - Yazılı Sınav
9 Orta Asya dışında kurulan Türk Devletleri Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Bozkır Kültürünün Esasları Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 İslam öncesi Türklerde Devlet Yönetimi Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 İslam öncesi Türklerde Sosyal Yapı Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 İslam öncesi Türklerde Dini Yaşam Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 İslam Öncesi Türklerde Ekonomik Hayat Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 İslam Öncesi Türklerde Edebi Kültür ve Sanat Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar