DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Siyaset Bilimi SOSZ   106 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Andaç ÇUHADAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ANDAÇ ÇUHADAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; Sosyal Bilgiler dersinin genel amaçları doğrultusunda, demokratik siyasal kültür bağlamında devlet ve devletin unsurları hakkında bilgi verilmesidir.
Dersin İçeriği
Siyasal kültür ve siyasal toplumsallaşma, devletin tarih içinde ortaya çıkışı, devlet hakkındaki teoriler, düşünceler, ideolojilerin devlete bakışları, devletin işlevleri, devletin unsurları olarak; ülke, ulus ve egemenlik. Devlet biçimleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi alan öğrenci Siyaset Biliminin bilgi üretme yöntemini açıklar.
2) Bu dersi alan öğrenci, siyasal kültür ve siyasal toplumsallaşma terimlerini açıklar.
3) Siyasal toplumsallaşmada okulun ve öğretmenin rolünü bilir.
4) Farklı ideolojilere göre devletin varlık nedenini açıklar.
5) Ulus-devleti oluşturan ana unsurları (ulus, ülke, egemenlik) açıklar.
6) Devlet biçimlerini açıklar.
7) Ulusçuluk (milliyetçilik) düşüncesini tartışır.
8) Demokratik devlet anlayışını değerlendirir.
9) Demokratik siyasal kültürün oluşumunda; sivil toplumun ve örgütlülüğün önemini değerlendirebilir.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma, ders ile ilgili bilgilendirme. yok Anlatım
2 Siyasal kültür, siyasal toplumsallaşma makale okuma, araştırma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Ödev
3 Devlet hakkında bilgilendirme. Devlet nedir sorusuna farklı yanıtlar bulunması. okuma, araştırma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
4 Devlet hakkında bilgilendirme. Delet olgusunun tarihsel gelişimi. okuma, araştırma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
5 Devlet hakkında bilgilendirme. İdeolojilerin gözünden devlet. okuma, araştırma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Ödev
6 Devletin unsurları: Ülke okuma, araştırma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Ödev
7 Devletin unsurları: Ulus makale okuma, araştırma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Ödev
8 Ara Sınav yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Milliyetçilik okuma, araştırma, gözlem. Buket Uzuner'in Gelibolu romanı okunacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
10 Devletin unsurları: Egemenlik. Siyasal iktidar, demokratik devlet anlayışı okuma, araştırma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
11 Devlet biçimleri: Üniter ve birleşik devletler okuma, araştırma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Ödev
12 Devlet biçimleri: Yönetim biçimlerine göre devletler okuma, araştırma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
13 Devlet biçimleri: Hükümet biçimleri: Başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sistemler. okuma, araştırma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
14 Tartışma: Devlet biçimlerinin avantaj ve dezavantajları okuma, araştırma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Tartışma: Devlet ve vatandaş ilişkileri okuma, araştırma, gözlem Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar