DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Bilgilerin Temelleri SOSZ   103 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ali ALTIKULAÇ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiALİ ALTIKULAÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sosyal bilimler ve sosyal bilgiler hakkında bilgi vermek, sosyal bilimlerin temellerini öğretmek, sosyal bilimlerin ana kavramlarını ve birbirleriyle ilişkilerini açıklamak.
Dersin İçeriği
Sosyal bilimler ve sosyal bilgiler .Sosyal bilimlerde bilgi .Sosyal bilimlerin temel kavramları .Başlıca sosyal bilimler ve birbirleriyle ilişkileri .Sosyal bilgiler programlarının geliştirilmesinde sosyal bilimlerin rolü .Sosyal bilgiler öğretiminin felsefi, eğitsel ve tarihsel temelleri .Sosyal bilgiler gelenekleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sosyal bilimleri ve sosyal bilgileri açıklayabilme.
2) Sosyal bilimlerin tarihsel gelişimini kavrayabilme.
3) Sosyal bilimlerin toplum ve bireyle ilişkilerini anlayabilme.
4) Sosyal bilgiler öğretim programını tanımlayabilme.
5) Sosyal bilimler arasındaki ilişkileri kavrayabilme.
6) Sosyal bilimlerde çeşitli teorileri ve yaklaşımları açıklayabilme.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sosyal bilimler ve Sosyal bilgiler Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
2 Sosyal bilimler ve Sosyal bilgiler arasındaki benzerlik ve farklılıklar Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Sosyal bilgilerin felsefi temelleri Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Sosyal bilimlerin Sosyal bilgiler programının gelişmesindeki rolü Ön hazırlık bulunmamaktadır.
5 Ekonomi bilimi ve diğer sosyal bilimlerle ilişkisi Ön hazırlık bulunmamaktadır.
6 Psikoloji bilimi ve diğer sosyal bilimlerle ilişkisi Ön hazırlık bulunmamaktadır.
7 Siyaset bilimi ve diğer sosyal bilimlerle ilişkisi Ön hazırlık bulunmamaktadır.
8 Ara Sınav Ön hazırlık bulunmamaktadır.
9 Sosyoloji bilimi ve diğer sosyal bilimlerle ilişkisi Ön hazırlık bulunmamaktadır.
10 Antropoloji bilimi ve diğer sosyal bilimlerle ilişkisi Ön hazırlık bulunmamaktadır.
11 Coğrafya bilimi ve diğer sosyal bilimlerle ilişkisi Ön hazırlık bulunmamaktadır.
12 Tarih bilimi ve diğer sosyal bilimlerle ilişkisi Kısa sınav Ön hazırlık bulunmamaktadır.
13 Diğer sosyal bilimler ve aralarındaki ilişkiler Ön hazırlık bulunmamaktadır.
14 Sosyal bilgiler öğretiminin eğitsel ve tarihsel temelleri Ön hazırlık bulunmamaktadır.
15 Sosyal bilgiler geleneği Ön hazırlık bulunmamaktadır.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön hazırlık bulunmamaktadır.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar