DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Bilgilerde Edebiyat İncelemesi SB   304 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Andaç ÇUHADAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ANDAÇ ÇUHADAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sosyal Bilgiler içeriğine uygun sözlü ya da yazılı edebi ürünleri tanımak ve bu ürünleri kullanarak Sosyal Bilgiler öğretiminde -yaratıcılık becerisini geliştirecek farklı sunum biçimleri oluşturmak. Sosyal bilgiler dersinde edebi eserlerden nasıl faydalanılacağı gösterilerek, öğrencilerin uygun performanslar sergilemeleri amaçlanmaktadır. Gerek meslek hayatında gerekse yaşamın diğer alanlarında edebi eserlerin önemine vurgu yapılarak edebiyatın insan hayatındaki yerine dikkat çekilecektir
Dersin İçeriği
Edebi Metinler, Mitler, Destanlar, Efsaneler, Seyahatnameler, Siyasetnameler, Tarihi Romanlar, Romanlar, Masallar, Hikayeler, Anılar, Şiirler, Türküler, Denemeler, Biyografiler, Mektupların Sosyal Bilgiler Eğitiminde Kullanılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi alan öğrenci: Edebiyat kavramını açıklar.
2) Sözlü ve yazılı edebi ürünlerin çeşitlerini listeler..
3) Bilgi aktarımında edebiyattan yararlanmayı açıklar.
4) Eleştirel-yaratıcı okuma ve yazmayı açıklar.
5) Edebi eserlerin kullanılmasındaki bilişsel alan basamaklarını açıklar ve örneklerle uygular.
6) Sosyal Bilgiler temalarına ve yaş gruplarına uygun edebi ürünleri seçer.
7) Kurgularla düşünebilme, kendini farklı zaman ve mekanlarda yaşamış insanların yerine koyma becerilerini uygular.
8) Sosyal Bilgiler öğretiminde edebi ürünlerden yararlanmaya yönelik özgün biçimler tasarlar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında genel bilgilendirme yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Edebiyat nedir ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Sözlü ve yazılı edebiyat hakkında bilgilendirme. Sözlü ve yazılı edebiyat ürünleri. ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Eleştirel ve yaratıcı okuma ve yazma. ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Sosyal Bilgiler'de bilgi aktarımında edebiyattan yararlanma. sunum hazırlığı, okuma, araştırma, inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Sosyal Bilgiler konularına ve öğrencilerin yaşına uygun edebi eserlerin seçilmesi. okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Sosyal Bilgiler konularına uygun kurgular oluşturma okuma, araştırma, inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
8 Ara Sınav yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Dede Korkut hikayeleri üzerinden Orta Asya Türk kültürü sunum hazırlığı Gösteri
Grup Çalışması
10 Tarihsel romanlar sunum hazırlığı Gösteri
Grup Çalışması
11 Gezi kitapları sunum hazırlığı Gösteri
Grup Çalışması
12 Anılar ve biyografiler sunum hazırlığı Gösteri
Grup Çalışması
13 Tarihi coğrafya alanına örnek olacak edebi ürünler sunum hazırlığı Gösteri
Grup Çalışması
14 Siyasi romanlar sunum hazırlığı Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
15 Ulusal bilinç oluşturmaya ya da güçlendirmeye hizmet edecek şiirler sunum hazırlığı Gösteri
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları performans değerlendirme Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar