DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Kanıt, Yerel ve Sözlü Tarih SOSS   201 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Neval AKÇA BERK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNEVAL AKÇA BERK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı yeni dönem tarih yazımında kullanılan sözlü ve yerel tarihin sosyal bilgiler eğitimindeki yeri ve kullanımına yönelik çeşitli uygulamalar yapmaktır. Böylece öğrencilerin çevreye iliskin farkindaliklarin oluşması sağlanarak bir sosyal bilgiler ogretmeni olarak etkili bir öğrenme ortamına bu tur uygulamaların nasıl dahil edilebilecegi hakkında bilgiler edinmesi sağlanacaktır.
Dersin İçeriği
Sosyal Bilgiler öğretiminde kanıt kullanımı, kanıt olarak kullanılabilecek unsurlar, sözlü tarih, sözlü tarihin gelişimi, kullanım amaçlarına göre sözlü tarih, sözlü tarih uygulamaları, yerel tarih, yerel tarihin gelişimi, yerel tarihle ilgili uygulamalar. Bu derste, konunun içeriğine, göre öğrencilere temel bilgiler verilecek ve öğrencilere kanıt kullanımı, yerel ve sozlu tarih uygulamaları yaptırılarak sosyal bilgiler dersinde nasıl kullanilacagi tartisilacaktir. .

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kanıt temelli öğrenmenin tanımını, kapsamını ve kanıt temelli öğrenme yaklaşımlarını açıklar.
2) Sosyal bilgiler öğretim programında ve ders kitaplarında kanıt temelli öğretime yönelik kullanılabilecek materyallere örnekler verir.
3) Kanıt temelli öğrenme yaklaşımlarını kullanarak sosyal bilgiler dersine yönelik ders planı hazırlar.
4) Sözlü tarihin tanımını, kapsamını ve Sosyal bilgiler öğretimi ile ilişkisini açıklar.
5) Sözlü tarihin uygulama alanlarına dünyadan ve Türkiye'den örnekler verir.
6) Sosyal bilgiler öğretim programından hareketle ders planı olarak kullanılabilecek bir sözlü tarih çalışması hazırlar.
7) Yerel tarihin tanımını, kapsamını ve Sosyal bilgiler öğretimi ile ilişkisini açıklar.
8) Yerel tarihin uygulama alanlarına dünyadan ve Türkiye'den örnekler verir.
9) Kullanım amaçlarına göre yerel tarih araştırmalarının çeşitliliğini değerlendirir.
10) Sosyal bilgiler öğretim programından hareketle ders planı olarak kullanılabilecek bir yerel tarih çalışması hazırlar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kanıt temelli öğrenmenin tanımı ve kapsamı İlgili makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Sosyal bilgiler öğretim programında kanıt temelli öğretim ve yansımaları Sosyal bilgiler öğretim programının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Sosyal bilgiler ders kitaplarında kanıt temelli öğretim ve yansımaları Sosyal bilgiler ders kitaplarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Kanıt temelli öğrenmeye yönelik etkinlik örneğinin sınıfta uygulanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler ve diğer öğrenciler için kanıt temelli sosyal bilgiler öğretimi İlgili makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Kanıt temelli sosyal bilgiler öğretiminde internet kaynaklarınının kullanılması, yararlılık ve sınırlılıkları İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Sözlü tarihin tanımı ve kapsamı İlgili makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav tüm kaynakların gözden geçirilmesi Yazılı Sınav
9 Sözlü tarihin Sosyal bilgiler öğretimi ile ilişkisi, sosyal bilgiler öğretim programı ve ders kitaplarındaki yeri ve önemi Sosyal bilgiler öğretim programının ve ders kitabının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
10 Sözlü tarihin uygulanmasına yönelik dünyadan ve Türkiye'den uygulama örneklerinin incelenmesi İlgili internet sitelerinin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Sözlü tarih çalışmalarının planlanması, bu çalışmalara yönelik planlamaların yapılması (sözlü tarih yapılacak konuların belirlenmesi, literatür taramasının yapılması, görüşülecek kişilerin belirlenmesi,çalışma kağıdının hazırlanması, soru havuzunun oluşturulması...vb) İlgili makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Yerel tarihin tanımı ve kapsamı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Yerel tarihin Sosyal bilgiler öğretimi ile ilişkisi, sosyal bilgiler öğretim programı ve ders kitaplarındaki yeri ve önemi Sosyal bilgiler öğretim programının ve ders kitabının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Kullanım amaçlarına göre yerel tarih araştırmaları ve uygulama örnekleri ilgili internet sitelerinin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Yerel tarih çalışmalarının planlanması (yerel tarih uygulaması yapılacak konuların belirlenmes, literatür taramasının yapılması, ilgili konunun kapsamına giren gazete, dergi gibi arşiv malzemelerinin belirlenmesi, değerlendirme kağıdının hazırlanması...vb) Plan değerlendirme formunun hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları tüm kaynakların gözden geçirilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar