DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Harita Bilgisi ve Uygulamaları SOSS   203 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BALCIOĞULLARI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiABDULLAH BALCIOĞULLARI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
The content of thiscourse include the definition ofgeography, subject matter, principles, sections, subject matters ofMathematical Geography, Cartography, Map reading, Geomorphology(Basicgeological principles, fundamentalknowledge on the structure of earth), hydro-graphs(rivers, springs, lakesand seas) Climatology (Climate Science, Pedogeography(formation, variation, distribution,soil problems, plant geography(habitat conditions, distributions).
Dersin İçeriği
Bu ders,giriş, dersyeterliliklerive gereçleri, dünyanın şeklive boyutları, birimler ve birim dönüşümleri, ölçek, haritaların sınıflandırılması, haritaların okunması, düzlemde temel hesaplamalar, harita projeksiyonları, UTM projeksiyon ve sistemi, ulusal pafta endeksi, harita uygulamalarıve GPSile navigasyonu kapsar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Haritadaki ölçek kavramını ifade eder.
2) Haritadaki ölçek kavramını ifade eder.
3) Haritadan yatay koordinatları okur.
4) Haritadan yatay uzunluğu okur.
5) Enlemin tanımını yapar.
6) Boylamın tanımını yapar.
7) Haritanın ögelerini söyler.
8) Çizgi ölçek hesaplar.
9) Haritanın tanımını yapar.
10) Haritanın öğelerini listeler.
11) Harita türlerini söyler.
12) Fiziki haritayı açıklar.
13) Siyasi haritanın özelliklerini söyler.
14) İzohipsleri renklendirir.
15) Haritada yön kavramını açıklar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kartoğrafya Kaynakkitaptan ilgili bölümün okunması
2 Ölçek ve türleri Farklı ölçekte harita temin etme
3 Harita plan ve kroki tanımları özellikleri ve farklılıkları Yaşanılan semtin krokisiniçizme
4 Harita yapıların tanımlanması Adana şehir planının incelenmesi
5 Fiziki haritanın yorumlanması meteo.gov.tradresinden farklı merkezlere ait klimatolojikverileri elde etme
6 Siyasi haritalarının yorumlanması Büyük ölçekli harita bulundurma
7 Haritanın öğeleri Büyük ölçekli harita bulundurma
8 Ara Sınav Büyük ölçekli harita bulundurma
9 Harita çizim yöntemleri Büyük ölçekli harita bulundurma
10 Enlemin tanımı Büyük ölçekli harita bulundurma
11 Boylamın tanımı Büyük ölçekli harita bulundurma
12 İzohipsler Büyük ölçekli harita bulundurma
13 İdari haritalar Büyük ölçekli harita bulundurma
14 İzohipsleri renklendirme İzohips haritasının boyanması
15 Haritada yön kavramı İzohips haritasının boyanması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Strafor, tutkal, maket bıçağı ile derse gelme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar