DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı * BTE   213 3 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Zekeriya KAZANCI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ZEKERİYA KAZANCI1. Öğretim Grup:A
2. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eğitim Materyalleri hazırlamayı, değerlendirmeyi ve kullanmayı öğretmek
Dersin İçeriği
Öğretim teknolojileri ile ilgili temel kavramlar, İletişim, Yaratıcılık, Öğretimsel Grafik Tasarımın Temel İlkeleri, Öğretimsel Poster Tasarlama, 3 Boyutlu Materyal Tasarlama, 10 3 Boyutlu Materyal Değerlendirme, Sunum Programlarında Sunu Hazırlama İlkeleri, Örnek Sunumlar Değerlendirme, Uzaktan Eğitim Materyalleri, Web 2.0 Araçları, 15 Eğitim amaçlı Web 2.0 araçlarını değerlendirme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
X
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
X
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
X
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
X
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğretim teknolojileri ile ilgili temel kavramlar Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma
2 İletişim Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma
3 Yaratıcılık Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma
4 Öğretimsel Grafik Tasarımın Temel İlkeleri 1 Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma
5 Öğretimsel Grafik Tasarımın Temel İlkeleri 2 Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma
6 Öğretimsel Poster Tasarlama Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma
7 3 Boyutlu Materyal Tasarlama İlkeleri 1 Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma
8 Ara Sınav
9 3 Boyutlu Materyal Tasarlama İlkeleri 2 Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma
10 3 Boyutlu Materyal Değerlendirme Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma
11 Sunum Programlarında Sunu Hazırlama İlkeleri Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma
12 Örnek Sunumlar Değerlendirme Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma
13 Uzaktan Eğitim Materyalleri Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma
14 Web 2.0 Araçları Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma
15 Eğitim amaçlı Web 2.0 araçlarını değerlendirme Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Sunular, Öğr.Gör. Zekeriya KAZANCI