DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Pc Ortamında Yazarlık Dilleri * BTS   324 6 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TEKDAL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET TEKDAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yazarlık dilleri ile ilgili genel kavramların öğrenilmesi Yazarlık dilleri ile ilgili algoritma yapısını kavrama ve uygulama Yazarlık dilleri ve script ilişkisini kavrama Yazarlık dillerini kullanarak eğitimsel program tasarlama
Dersin İçeriği
PC ortamında uygun programlama dilleri ile eğitimsel programların tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli algoritma ve kavramlar ve bunların doğrultusunda mikro düzeyde eğitim amaçlı yazılım geliştirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
X
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
X
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
X
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
X
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
X
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
X
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
X
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgisayar destekli öğretim kavramı - Özel ders yazılımları Anlatım,Soru-cevap, Gösterip yaptırma, Alıştırma uygulama
2 Yazarlık dilleri - Yazarlık sistemleri - Yazılımlarda dikkat edilmesi gereken noktalar Anlatım,Soru-cevap, Gösterip yaptırma, Alıştırma uygulama
3 Ders yazılım standartları - Öğretimsel arayüz tasarımı - Authorware'e Giriş Anlatım,Soru-cevap, Gösterip yaptırma, Alıştırma uygulama
4 Hareket ve ses ekleme - Etkileşimin tanıtılması Anlatım,Soru-cevap, Gösterip yaptırma, Alıştırma uygulama
5 Hot spot etkileşimleri - Metin girişleri Anlatım,Soru-cevap, Gösterip yaptırma, Alıştırma uygulama
6 Değişkenler- Dallanmalarda değişken kullanımı Anlatım,Soru-cevap, Gösterip yaptırma, Alıştırma uygulama
7 Dijital Filmlerin eklenmesi Anlatım,Soru-cevap, Gösterip yaptırma, Alıştırma uygulama
8 Ara Sınav
9 Çatı yapılarına giriş - Çatı yapılarını oluşturma Anlatım,Soru-cevap, Gösterip yaptırma, Alıştırma uygulama
10 Hipermetin ile gezinti - ActiveX ve DLL'lerin Kullanılması Anlatım,Soru-cevap, Gösterip yaptırma, Alıştırma uygulama
11 ODBC ve ActiveXle veritabanı bağlantısı Anlatım,Soru-cevap, Gösterip yaptırma, Alıştırma uygulama
12 Çalışmaların sonuca yönelik değerlendirilmesi - Paketleme Anlatım,Soru-cevap, Gösterip yaptırma, Alıştırma uygulama
13 Hazırlanan projelerin değerlendirilmesi. Anlatım,Soru-cevap, Gösterip yaptırma, Alıştırma uygulama
14 Hazırlanan projelerin sunumu Anlatım,Soru-cevap, Gösterip yaptırma, Alıştırma uygulama
15 Hazırlanan projelerin sunumu Anlatım,Soru-cevap, Gösterip yaptırma, Alıştırma uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar