DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Medya Okuryazarlığı BTS   111 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Can ŞAHİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET CAN ŞAHİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere televizyon, radyo, yazılı basın, internet vb. medya araçlarının ve dağıtımdaki içeriklerinin bireysel, toplumsal ve eğitimsel etkilerini göstermektir.
Dersin İçeriği
Medya okuryazarlığı kuramlar, medya, kültür ve toplum, medya ve şiddet, televizyon programları ve etkileri, medya ve eğitim, çocuklar ve gençlerin problemli intermet kullanımları, medya ve etik.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel medya okuryazarlığı kavramlarını açıklar.
2) Medyanın demokratik toplumlardaki rolünü ve işlevlerini açıklar.
3) Medyanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini listeler
4) Medya okuryazarlığının önemini açıklar.
5) Derslerde medya ortamlarının kullanımıyla ilgili gerekli teknikleri açıklar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
X
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
X
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
X
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı ve tanışma İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
2 Medya okuryazarlığı nedir. İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
3 Medya okuryazarlığı neden gereklidir. Demokratik toplumlarda medyanın rolü ve önemi İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
4 Medya okuryazarlığı kuramları İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
5 Televizyon yayıncılığı ve etkileri İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
6 Gazete ve dergi yayıncılığı. Örnek bir gazete ve dergi yayının analiz edilmesi İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
7 Radyo yayıncılığı ve programların etkileri İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
8 Ara sınav İlgili kaynakların incelenmesi Yazılı Sınav
9 Medya ve Kültür İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
10 Medya ve Şiddet İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
11 Çocuklar ve gençlerin internet ile ilgili sorunlu davranışları İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
12 Film ve içerik analizi İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
13 Amaca uygun medya seçimi İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
14 Öğretimsel içerik üretimi örnekleri İlgili kaynakların incelenmesi Tartışma
15 Medya ve Etik İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
16-17 Final sınavı İlgili kaynakların incelenmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar