DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğretim Tasarımı * BTE   214 4 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Habibe ALDAĞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiHABİBE ALDAĞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İçerik birimleri temelinde öğretimin tasarımı becerilerinin kazandırılması
Dersin İçeriği
Öğretim tasarımı giriş bilgi, model ve becerileri: Bloom, Gagne, Merill, Reigeluth, Landa vb. modeller

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
X
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
X
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
X
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
X
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
X
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
X
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
X
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğretim sistemi tasarımında temel kavramlar ve tarihçe İlgili kaynakların belirlenmesi
2 Sistem yaklaşımında öğretim tasarımı temel süreçleri I İlgili kaynakların okunması
3 Sistem yaklaşımında öğretim tasarımı temel süreçleri II İlgili kaynakların okunması
4 Öğretim tasarımında temel ilkeleri ve odaklar İlgili kaynakların okunması
5 Öğretim tasarımında model ve sınıflamalar I İlgili kaynakların okunması
6 Öğretim tasarımında model ve sınıflamalar II İlgili kaynakların okunması
7 Problem çözümü olarak öğretim tasarımında analiz teknikleri Alıştırmalar
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Bloom'un eğitim hedefleri taksonomisi: Bloom-Krathwohl-Simpson Verilen konuda tasarım çalışması
10 Gagne-Dick ve Carry Modeli Verilen konuda tasarım çalışması
11 Öğeleri belirleme kuramı (Component display): Merrill Verilen konuda tasarım çalışması
12 Açımlama kuramı (Elaboration theory): Reigeluth Verilen konuda tasarım çalışması
13 İçerik birimlerine göre analiz ve hedef yazımı Verilen konuda tasarım çalışması
14 Model Karşılaştırmaları : Tasarımların karşılaştırmalı incelenmesi
15 Gözden geçirme İlgili kaynakların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Kutlu, M. (1999). Öğretimi ayrıntılama kuramına dayalı matematik öğretimi ve bilgisayar destekli sunumun başarıya ve kalıcılığa etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.