DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitimde Grafik ve Canlandırma * BTE   216 4 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Zekeriya KAZANCI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ZEKERİYA KAZANCI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eğitim yazılımları için kullanabilecek bilgisayar animasyoları hazırlayabilmek
Dersin İçeriği
Animasyon tanımları, Flash programı tanıtımı ve örnek animasyonlar, Flash programında çizim teknikleri, Animasyon türlerine genel bakış, Kare kare animasyon, Motion tween, Shape tween, Movie clip oluşturma, Flash programı ile eğitim yazılımı hazırlama, Eğitim yazılmı proje değerlendirme, Web tasarımında animasyon kullanımı, Web 2.0 araçları ve Flash

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
X
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
X
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
X
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
X
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Animasyon nedir Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma
2 Flash programı tanıtımı ve örnek animasyonlar Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma
3 Flash programında çizim teknikleri 1 Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma
4 Flash programında çizim teknikleri 2 Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma
5 Animasyon türlerine genel bakış Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma
6 Kare kare animasyon Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma
7 Motion tween Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma
8 Ara Sınav Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma
9 Shape tween Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma
10 Movie clip oluşturma Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma
11 Flash programı ile eğitim yazılımı hazırlama 1 Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma
12 Flash programı ile eğitim yazılımı hazırlama 2 Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma
13 Eğitim yazılmı proje değerlendirme Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma
14 Web tasarımında animasyon kullanımı Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma
15 Web 2.0 araçları ve Flash Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Flash 8 Programı