DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi * BTE   312 6 2 3 5

Ön Koşul Dersleri 26790 İçerik ve Öğrenme Yönetim Sistemleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Habibe ALDAĞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiHABİBE ALDAĞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretim tasarımı, çok ortamlı öğrenme ve düşünme kuramları temelinde öğretim yazılımları ve uygulamaları geliştirmek.
Dersin İçeriği
Çoklu ortam öğrenme kuramları, düşünme kuramları, bilgisayar temelli, destekli, çevrim-içi vb. öğrenme ortamlarındaki öğretim uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
X
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
X
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
X
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
X
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
X
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
X
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
X
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Önceki bilgilerin gözden geçirilerek, yazılım ekiplerinin kurulması Önceki bilgilerin gözden geçirilmesi
2 Çoklu ortam tasarımında kuramsal temeller İlgili kaynakların okuması, yazılım içeriği seçimi
3 Çok ortamlı öğrenmenin temel ilkeleri İlgili kaynakların okuması, yazılım içeriği seçimi
4 Çok ortamlı öğrenmede üst-düzey ilkeler İlgili kaynakların okuması, yazılım için temel ilkelerin uygulanması
5 Bilgisayar destekli ortamlarda gelişmiş uygulamalar ve çok ortamlı öğrenme İlgili kaynakların okuması, ilgili üst-düzey ilkelerin seçimi
6 Kavrayış yanılgıları, içerik birimleri ve öğretim tasarımı İlgili kaynakların okuması, içeriğin seçimi ve düzenlenmesi
7 Sezgisel düşünme ve çoklu ortam tasarımı İlgili kaynakların okuması, içerikte yanılgı olasılığı tespiti
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Eleştirel düşünme ve çoklu ortam tasarımı İlgili kaynakların okuması, üst-düzey düşünmeyi destekleme
10 Yaratıcı düşünme ve çoklu ortam tasarımı İlgili kaynakların okuması, üst-düzey düşünmeyi destekleme
11 Öğrenme stilleri, stratejileri ve destekleme İlgili kaynakların okuması, üst-düzey düşünmeyi destekleme
12 Farklı alanlarda çok ortamlı tasarım incelemeleri Farklı alanlardaki tasarımlara uyumunun sağlanması
13 Farklı alanlarda çok ortamlı öğrenme için tasarım sunular Yazılımda düzenleme, raporun hazırlanması
14 Farklı alanlarda çok ortamlı öğrenme için tasarım sunuları (Bu haftadan itibaren grupların final yazılım sunuları sonunda, öğrenciler sözlü sınava hazır olmalıdır) Son düzenlemeler(Sözlü sınav hazırlığı)
15 Sunular ve tartışma Sunu ve rapor özet-çıktılarının sunulması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav çalışması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Meşe,C. (2011)Çoklu ortam kanal ilkesine ve sunum biçimlerine göre çözümlü örneklerle desteklenerek hazırlanmış yazılımların öğrencilerin akademik erişi ve öğrenme deneyimine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.