DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri * BTE   314 6 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ozan ŞENKAL
Dersi Verenler
Prof. Dr.OZAN ŞENKAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Veri tabanlarının genel yapısı ve veri tabanı yönetim sistemlerini Sql Server programı üzerinden öğretilmesi ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak
Dersin İçeriği
Temel veri tabanı kavramları, veri ve veri modelleri, ilişkisel veri tabanı tasarımı, SQL yapısal sorgulama dili, temel SQL konutları, SQL fonksiyonları, SQL de gruplama yapmak, SQL'de birleştirme, SQL yönetimsel fonksiyonları, SQL ile çoklu tablo kullanımı, SQL programlama ve function, SQL programlamada transaction ve hata durumları, VTYS kurulumu ve yönetimsel işlemler, VTYS üzerinde SQL sorguları yapılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
X
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
X
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
X
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
X
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
X
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
X
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
X
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Veri Tabanı kavramları veri ve veri türleri Ders kitabındaki ilgili konular
2 İlişkisel veri tabanı tasarımı Access uygulaması Ders kitabındaki ilgili konular
3 Sql Sorgulama dili Ders kitabındaki ilgili konular
4 Sql Sorgulama dilinde Kullanılan fonksiyonlar Ders kitabındaki ilgili konular
5 Sql Server Programının Genel yapısı Ders kitabındaki ilgili konular
6 Sql Server Menüleri Ders kitabındaki ilgili konular
7 Tablolar Ders kitabındaki ilgili konular
8 Ara Sınav Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi
9 Saklı prosedürler 1 Ders kitabındaki ilgili konular
10 Saklı prosedürler 2 Ders kitabındaki ilgili konular
11 Görünümler Ders kitabındaki ilgili konular
12 Tetikleyiciler Ders kitabındaki ilgili konular
13 Örnek veri tabanı hazırlanması Ders kitabındaki ilgili konular
14 Veri Tabanı optimizasyonu Ders kitabındaki ilgili konular
15 Veri tabanı iyileştirme metotları Ders kitabındaki ilgili konular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri-[SQL/PL-SQL/T-SQL]-(2009)-Yrd. Doç. Dr. Zehra Alakoç Burma-Seçkin Yayıncılık