DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Ağları ve İletişimi BTE   318 6 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof. Dr.OZAN ŞENKAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilgisayar ağlarının kullanım alanlarının öğrenilmesi. Bilgisayar ağlarının mimarisinin öğrenilmesi. Bilgisayar ağlarının kurulması ve yönetilmesi
Dersin İçeriği
Bilgisayar ağlarının temelleri ve mimarisi, bilgisayar ağ topolojileri ve tipleri, OSI Modeli ve ağ protokolleri, ağ bağlantı cihazları aktif ve pasif cihazlar, LAN iletişim teknolojileri (802.X ailesi ve ethernet, token ring, FDDI), WAN iletişim teknolojileri (x25, DSL, ISDN, FR vb. ), Ağ işletim sistemleri, Ağ üzerinde iletişimin sağlanması, ağ kurulumu ve yönetimi, ağ üzerinde verilen servisler ve hizmetler, TCP/IP ve Internet yapısı subneting, ip yönlendirme, internet üzerinden haberleşme: E-posta, anında mesaj programları, internet üzerinden dosya almak ve göndermek, FTP programlarını kullanmak, ağ üzerindeki sistemlere uzaktan erişmek ve kullanmak, ağ güvenliği saldırı tespit ve korunma yöntemleri, DHCP, DNS, Web sunucusu, uzaktan erişim sunucusu, kurulması, veritabanı sunucusu gibi ağ hizmet sunucularının kurulması ve işletilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgisayar ağı kavramını ve türlerini tanımlayacak
2) OSI katmanlarını tanımlayacak
3) Ethernet ve ilgili standartları tanımlayacak
4) TCP/IP protokol kümesini tanımlayacak
5) İnternet protokollerini tanımlar, kurar ve yapılandıracak
6) Ağ güvenliğini etkileyen öğeleri anlatacak


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgisayar ağı kavramı ve tarihçesi Ders kitabındaki ilgili konular
2 OSI modeli ve katmanların yapısı Ders kitabındaki ilgili konular
3 Ethernet protokolü, yapısı ve uygulamaları Ders kitabındaki ilgili konular
4 Internet protokolleri Ders kitabındaki ilgili konular
5 IP protokolü ve yapısı Ders kitabındaki ilgili konular
6 TCP ve UDP protokolleri Ders kitabındaki ilgili konular
7 DHCP protokolü ve uygulamaları Ders kitabındaki ilgili konular
8 ARASINAV Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi
9 DNS sistemi ve uygulamaları Ders kitabındaki ilgili konular
10 DNS sistemi ve uygulamaları Ders kitabındaki ilgili konular
11 http protokolü ve WWW sunucu uygulamaları Ders kitabındaki ilgili konular
12 FTP protokolü ve uygulamaları Ders kitabındaki ilgili konular
13 SMTP, POP3 ve IMAP protokolü ve uygulamaları Ders kitabındaki ilgili konular
14 Bilgisayar ağları ve akış denetimi Ders kitabındaki ilgili konular
15 Ağ güvenliği Ders kitabındaki ilgili konular
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Yıldırımoğlu Murat. TCP/IP Internetin evrensel dili, Pusula yayıncılık, 2009