DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğretmenlik Uygulaması * BTE   406 8 2 5 10

Ön Koşul Dersleri MB 401 Okul Deneyimi
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emre SEZGİN
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.SERKAN DİNÇER1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiHABİBE ALDAĞ1. Öğretim Grup:B
Doç. Dr.Dr.SERKAN DİNÇER1. Öğretim Grup:C
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET EMRE SEZGİN1. Öğretim Grup:D
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET TEKDAL1. Öğretim Grup:E
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin bilgisayar ve ilgili dersleri planlanma, yürütme, ölçme değerlendirme çalışmalarını yapma ve bu süreçlerde yaptıkları çalışmaların farkına vararak kendilerini geliştirmeleriyle ilgili bilgi, beceri ve deneyim kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
X
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
X
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
X
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
X
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
X
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
X
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğretmenlik uygulamasıyla ilgili yönetmelik ve yönergelerin incelenmesi. Ders kitabındaki ilgili konular.
2 Öğrencilerin uygulama okullarına atanması. Ders kitabındaki ilgili konular.
3 Ders planı hazırlama ve öğretim tasarımıyla ilgili konuların tekrarlanması. Ders kitabındaki ilgili konular.
4 Okuldaki uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi. Ders kitabındaki ilgili konular.
5 Okuldaki uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi. Ders kitabındaki ilgili konular.
6 Okuldaki uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi. Ders kitabındaki ilgili konular.
7 Okuldaki uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi. Ders kitabındaki ilgili konular.
8 Ara Sınav Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi
9 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama Ders kitabındaki ilgili konular.
10 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama Ders kitabındaki ilgili konular.
11 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama Ders kitabındaki ilgili konular.
12 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama Ders kitabındaki ilgili konular.
13 Öğrencilerin okuldaki ders anlatımlarının gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi. Ders kitabındaki ilgili konular.
14 Öğrencilerin okuldaki ders anlatımlarının gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi. Ders kitabındaki ilgili konular.
15 Dersin genel değerlendirmesi Ders kitabındaki ilgili konular.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması (2. Baskı) (2001)-İsmail Hakkı Demircioğlu-Anı Yayıncılık