DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Betik Programlama Dili * BTS   322 6 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TEKDAL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET TEKDAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Flash ActionScript veya benzeri bir betik dili oğrenmek ve eğitime yönelik uygulamalar geliştirmek
Dersin İçeriği
Flash programına giriş,ActionScript geliştirme ortamına giriş,ActionSript bileşenler ile kullanıcı kontrolü geliştirmek,Değişkenler ve atama deyimleri,Akış Kontrol cümleleri,Döngüler,Metin ve String işlemleri,Fonksiyonlar,Diziler,Animasyon ve simülasyon geliştirme teknikleri,Proje çalışması

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
X
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
X
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
X
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Flash programına giriş Kaynak okuma
2 ActionScript geliştirme ortamına giriş Kaynak okuma
3 ActionSript bileşenler ile kullanıcı kontrolü geliştirmek Kaynak okuma
4 Değişkenler ve atama deyimleri Kaynak okuma
5 Akış Kontrol cümleleri-1 Kaynak okuma
6 Akış Kontrol cümleleri-2 Kaynak okuma
7 Döngüler-1 Kaynak okuma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi
9 Döngüler-2 Kaynak okuma
10 Metin ve String işlemleri Kaynak okuma
11 Fonksiyonlar Kaynak okuma
12 Diziler Kaynak okuma
13 Animasyon ve simülasyon geliştirme teknikleri Kaynak okuma
14 Proje çalışması-1 Kaynak okuma
15 Proje çalışması-2 Kaynak okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Tekin, Savaş.( 2006) Uzmanlar için ActionScript ile Flash 8 programlama, Alfa İstanbul.