DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Okul Deneyimi * MB   401 7 1 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emre SEZGİN
Dersi Verenler
Prof. Dr.OZAN ŞENKAL1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET CAN ŞAHİN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.OZAN ŞENKAL1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET CAN ŞAHİN1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste bilişim ve bilgi güvenliğiyle ilgili temel kavramların öğretilmesi, bilişim teknolojilerini güvenli bir biçimde kullanabilmek için dikkat edilmesi gerekenler ve bilişim teknolojilerini kullanırken dikkat edilmesi gereken etik kuralların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bilgisayar etiği ile ilgili temel kurallar, internet etiği kurallarını yorumlama, internette güvenlik konusunu kavrama, internet-çocuk etkileşimindeki sosyal tehlikeler, filtre programlarının işlevleri, bilgisayar güvenliği programları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
X
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
X
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
X
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
X
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
X
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
X
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
X
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğretmenin bir okuldaki bir gününü gözlemleme. Ders kitabındaki ilgili konular.
2 Öğrencinin bir okuldaki bir gününü gözlemleme. Ders kitabındaki ilgili konular.
3 Öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, İzlemek ve öğrenmek. Ders kitabındaki ilgili konular.
4 Ders uygulamasında öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını gözlemlemek ve öğrenmek. Ders kitabındaki ilgili konular.
5 Derste ne tür etkinliklerden yararlandığını gözlemlemek öğrenmek. Ders kitabındaki ilgili konular.
6 Dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını gözlemlemek. Ders kitabındaki ilgili konular.
7 Öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemlemek. Ders kitabındaki ilgili konular.
8 Ara Sınav Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi
9 Okulun örgüt yapısını gözlemlemek. Ders kitabındaki ilgili konular.
10 Okulun örgüt yapısını gözlemlemek. Ders kitabındaki ilgili konular.
11 Okul müdürünün görevini nasıl yaptığını incelemek. Ders kitabındaki ilgili konular.
12 Okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini incelemek. Ders kitabındaki ilgili konular.
13 Okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlamak. Ders kitabındaki ilgili konular.
14 Öğretmen ve öğrenci sorunlarına yönelik anketler düzenlemek ve değerlendirmek. Ders kitabındaki ilgili konular.
15 Okul deneyimi dersini değerlendirmek. Ders kitabındaki ilgili konular.
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar