DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Öğretim Yöntemleri 1 * MB   321 5 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Habibe ALDAĞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiHABİBE ALDAĞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkçe öğretiminin temel amaçlarını kavratma, Türkçe dersi öğretim programı hakkında bilgi edindirme, Türkçe öğretiminde kullanılan öğretim yöntem ve materyallerini tanıtma, uygulama düzeyinde bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi (amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
X
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
X
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
X
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
X
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
X
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
X
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
X
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkçe Dersi Programının (2017) temel yaklaşımı: Yapılandırmacılık felsefesi ve eğitim alanındaki uygulamaları. Gözden geçirme
2 Türkçe Dersi Programının (2017) temel yaklaşımı: Yapılandırmacılık felsefesi ve eğitim alanındaki uygulamaları. Mikro öğretim ve grup çalışmaları için öneriler metinlerinin yazımı
3 Türkçe öğretimi alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları. Sunular için gerekli hazırlıklar
4 Türkçe öğretiminin genel amaçları. Sunular için gerekli hazırlıklar
5 Türkçe öğretiminin temel beceri alanları (okuma, konuşma, yazma, dinleme) Sunular için gerekli hazırlıklar
6 Türkçe öğretiminin temel beceri alanları (okuma, konuşma, yazma, dinleme) Sunular için gerekli hazırlıklar
7 Türkçe öğretiminde kullanılan stratejiler Sunular için gerekli hazırlıklar
8 ARA SIINAV Sınav için gerekli hazırlıklar
9 Türkçe öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler Sunular için gerekli hazırlıklar
10 Türkçe öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler Sunular için gerekli hazırlıklar
11 Türkçe öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler Sunular için gerekli hazırlıklar
12 Türkçe öğretiminde kullanılan araç-gereç ve materyaller. Sunular için gerekli hazırlıklar
13 Türkçe öğretiminde kullanılan araç-gereç ve materyaller. Sunular için gerekli hazırlıklar
14 Türkçe Dersi Programında (2017) yer alan temalar ve konular Sunular için gerekli hazırlıklar
15 Türkçe Dersi Programının (2017) uygulanmasında öğretmenin rolü ve aile ile iş birliği Gözden geçirme, tartışma ve son değerlendirmeler
16-17 Final sınavı Yazılı, coktan seçmeli vb. sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar