DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitimde Bilişim Teknolojileri 1 BTE   147 1 3 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emre SEZGİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET EMRE SEZGİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilgisayar sistemlerini oluşturan temel bileşenler, İşletim sistemleri, Ofis paket programları, Bilgisayar sistemlerinde güvenlik kavramlarını öğrenmek.
Dersin İçeriği
Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri; İşletim sistemleri: İşletim sisteminde etkili biçimde çalışabilme, sistemi kişiselleştirme ve yönetme, Yardımcı yazılımların tanıtımı: Arşivleme programları, ses/görüntü oynatıcı programlar, ekran kayıt programları vb. Kelime işlemci programlar: Metin ve sayfa düzenleme, Tablo, resim ve grafiklerle çalışma, form, mektup ve etiket oluşturma. Menü ve araç çubuklarının özelleştirilmesi. Makrolar ve ileri düzey uygulamalar. Elektronik tablolama programları: Elektronik tablolar, rakamlar, sözcükler ve tarih gibi verilerle şablon oluşturma, grafik çizme, matematiksel, mantıksal ve metinsel işlemler yapma, makrolar, standart ve kullanıcı tanımlı fonksiyonlar. Veri sunum programları: Sunu oluşturma ve düzenleme. Ses, resim, müzik, film v.b nesneler ekleme. Animasyon ve özel efektler. Yayın tasarım programları: Bülten, broşür, kartpostal gibi tasarımlar; teknik diyagram ve çizim programları. Bilgisayar ve internette güvenlik; Bilgisayar ve Etik.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenleri tanır.
2) İşletim sistemlerini etkili bir biçimde kullanır ve yönetir.
3) Kelime işlem programlarını etkin bir biçimde kullanır.
4) Elektronik tablolama programlarını etkin bir biçimde kullanır.
5) Sunum programlarını etkin bir biçimde kullanır.
6) Tasarım programlarını etkin biçimde kullanır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgisayar sistemlerinin temel elemanları: İşlemciler, giriş-çıkış birimleri, diğer çevre birimleri, kişisel bilgisayarların depolama birimleri. Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
2 Bilgisayar sistemlerinin temel elemanları: İşlemciler, giriş-çıkış birimleri, diğer çevre birimleri, kişisel bilgisayarların depolama birimleri. Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Kişisel Bilgisayarlar: İşletim sistemlerinin kurulumu, özelleştirilmesi ve işletim sistemine yardımcı programlar (Internet tarayıcıları, mail programları vb.) Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Sunucu bilgisayar işletim sistemleri ve bunların kişisel bilgisayarlardan farkları. Sunucu bilgisayar işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi. Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Kelime işlemci programları. Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 Kelime işlemci programlarının uygulamaları. Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 Tablolama programları. Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi Yazılı Sınav
9 Tablolama programlarının uygulamaları. Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Sunu programları. Ders kitabındaki ilgili konular.
11 Sunu programlarının uygulamaları. Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
12 Yayımlama programları. Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Bilgisayar ve Internet'te güvenlik kavramı. Güvenlik amaçlı programların (virüs tarayıcılar, güvenlik duvarları, IDS, IPS) sistemlere yerleştirilmesi, ayarlarının yapılması. Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Bilgisayar sistemleri ve etik kavramlar, bilişim hukuku alanında yapılan yasal düzenlemeler. Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Hazırlanan Ödevlerin sunulması ve geliştirmeye yönelik değerlendirilmesi. Dersin genel değerlendirilmesi. Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar