DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilişim ve Bilgi Güvenliği BTS   113 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emre SEZGİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET EMRE SEZGİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste bilişim ve bilgi güvenliğiyle ilgili temel kavramların öğretilmesi, bilişim teknolojilerini güvenli bir biçimde kullanabilmek için dikkat edilmesi gerekenler ve bilişim teknolojilerini kullanırken dikkat edilmesi gereken etik kuralların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bilgisayar etiği ile ilgili temel kurallar, internet etiği kurallarını yorumlama, internette güvenlik konusunu kavrama, internet-çocuk etkileşimindeki sosyal tehlikeler, filtre programlarının işlevleri, bilgisayar güvenliği programları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgisayar etiği ile ilgili temel kuralları kavrar.
2) Internet etiği kurallarını yorumlar.
3) Internette güvenlik konusunu kavrar.
4) Internet - çocuk etkileşimindeki sosyal tehlikenin farkına varır.
5) Bilgisayar güvenliği programlarını işe koşar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
X
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
X
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
X
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
X
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
X
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
X
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
X
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilişim Sistemleri Güvenliği Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
2 Bilişim Güvenliği İhtiyacı Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
3 Bilişim Sistemleri Güvenlik Yönetmelikleri Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
4 Bilişim Sistemleri Güvenlik Yönetmelikleri Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
5 Güvenlik Protokolları Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
6 Bilişim Sistemleri Güvenlik İlkeleri Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
7 Bilişim Teknolojisi Altyapısı Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi Yazılı Sınav
9 Veritabanı Güvenliği Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
10 Veritabanı Güvenliği Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
11 Veritabanı Yetkilendirme Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
12 Sunucu Güvenliği Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
13 Sunucu Güvenliği Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
14 Bilişim Sistemleri Denetimi Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
15 Kriptoloji Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar