DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliği BTS   115 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ozan ŞENKAL
Dersi Verenler
Prof. Dr.OZAN ŞENKAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İş Sağlığı ve Güvenliği
Dersin İçeriği
İş Sağlığı ve Güvenliği

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş sağlığı ve güvenliği hakkındaki temel kavramlar ve tarihsel gelişimi kavrayabilecektir.
2) İşyerindeki işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev yetki ve sorumluluklarını kavrayabilecektir.
3) Risk, tehlike , birincil, ikincil, üçüncül koruma kavramlarını kavrayabilecektir.
4) Fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal riskler hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
5) İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı konusunda bilgi edinebilme ve işyerindeki uygulamalarla değerlendirebilme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
X
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
X
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
X
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
X
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
X
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
X
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
X
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve Genel Bilgilendirme Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 İşçi sağlığı ve güvenliği hakkında temel kavramlar ve tarihçe Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 İş Güvenliği Uzmanı görev yetki ve sorumlulukları Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 İşyeri hekimi görev yetki ve sorumlulukları Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Risk, tehlike, birincil, ikincil ve üçüncül koruma kavramları Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Risk, tehlike, birincil, ikincil ve üçüncül koruma kavramları Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 İş kazalarının değerlendirilmesi Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara sınav Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi Yazılı Sınav
9 Meslek hastalıklarının değerlendirilmesi Ders kitabındaki ilgili konular.
10 Spor Alanında iş sağlığı ve güvenliği Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Biyolojik ve kimyasal risk faktörleri Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Fiziksel ve psikososyal risk faktörleri Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu ve yönetim sistemleri Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi Ders kitabındaki ilgili konular. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar