DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çağdaş Öğrenme Kuramları * BTS   207 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Habibe ALDAĞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiHABİBE ALDAĞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Davranışçı, bilişsel ve yapıcı öğrenme kuramlarının temel kavram ve ilkelerini incelemesi. Öğrenmeye farklı bakış açılarını temsil eden bu kuramların temele alınması durumunda öğrenme-öğretme çevrelerinin ve uygulamalarının nasıl farklılaşabileceğinin tartışılması. Öğrenme-öğretme problemlerinin çözümünde kuramsal yaklaşımı uygulayabilme. BDE vb. uygulamalarda veya UE gibi öğrenme platformları geliştirirken bu kavram ve ilkelerin istenilen beceri düzeyinde kullanılması.
Dersin İçeriği
Davranışçı, bilişsel ve yapıcı öğrenme kuramları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
X
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
X
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
X
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
X
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
X
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
X
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
X
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanıtım ve gözden geçirme Gözden geçirme
2 Öğrenmeye genel bakışın tanımlanması ve temel kavramlar İlgili bölümün okunması, içerik şeması hazırlanması (veya alternatif bir öğrenme etkinliği)
3 Klasik koşullanma İlgili bölümün okunması, içerik şeması hazırlanması (veya alternatif bir öğrenme etkinliği)
4 Bitişiklik ve Bağlaşımcılık İlgili bölümün okunması, içerik şeması hazırlanması (veya alternatif bir öğrenme etkinliği)
5 Edimsel koşullanma İlgili bölümün okunması, içerik şeması hazırlanması (veya alternatif bir öğrenme etkinliği)
6 Sistematik öğrenme İlgili bölümün okunması, içerik şeması hazırlanması (veya alternatif bir öğrenme etkinliği)
7 Davranışçı öğrenme kuramı uygulamaları Uygulamalar. İlgili bölümün okunması, içerik şeması hazırlanması (veya alternatif bir öğrenme etkinliği)
8 ARASINAV Sınava hazırlık
9 Gestalt İlgili bölümün okunması, içerik şeması hazırlanması (veya alternatif bir öğrenme etkinliği)
10 Bilgiyi işleme İlgili bölümün okunması, içerik şeması hazırlanması (veya alternatif bir öğrenme etkinliği)
11 Epistemoloji ve öğrenme stilleri İlgili bölümün okunması, içerik şeması hazırlanması (veya alternatif bir öğrenme etkinliği)
12 Sosyal Öğrenme İlgili bölümün okunması, içerik şeması hazırlanması (veya alternatif bir öğrenme etkinliği)
13 Yapıcılık İlgili bölümün okunması, içerik şeması hazırlanması (veya alternatif bir öğrenme etkinliği)
14 Durumlu öğrenme İlgili bölümün okunması, içerik şeması hazırlanması (veya alternatif bir öğrenme etkinliği)
15 Farklı bakış açılarının karşılaştırılması İlgili bölümün okunması, içerik şeması hazırlanması (veya alternatif bir öğrenme etkinliği)
16-17 FİNAL SINAVI Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar