DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Proje Tabanlı Öğrenmeye Giriş * BTS   209 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Can ŞAHİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET CAN ŞAHİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, proje tabanlı öğrenmeyi aşamaları takip ederek ve uygulayarak öğretmek .
Dersin İçeriği
Proje tabanlı öğrenmenin tanımı, öğretimsel projelerin özellikleri, proje tabanlı öğrenmenin faydaları, proje tabanlı öğrenmede sınırlılıkları, proje planlamasının önemi, planlama aşamaları, proje ekiplerin hazırlanması, projelerin yürütülmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
X
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
X
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
X
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve dersin tanıtımı İlgili kaynakların incelenmesi
2 Proje Tabanlı öğrenme tanımı İlgili kaynakların incelenmesi
3 Proje tabanlı öğrenme ilkeleri İlgili kaynakların incelenmesi
4 Proje tabanlı öğrenme örnekleri İlgili kaynakların incelenmesi
5 Proje tabanlı öğrenmede kullanılabilecek araçlar İlgili kaynakların incelenmesi
6 Proje tabanlı öğrenmede kullanılabilecek yöntemler İlgili kaynakların incelenmesi
7 Bir proje tabanlı öğrenme uygulaması tasarımı İlgili kaynakların incelenmesi
8 Ara sınav İlgili kaynakların incelenmesi
9 Bir proje tabanlı öğrenme uygulaması için grup oluşturma İlgili kaynakların incelenmesi
10 Bir proje tabanlı öğrenme işlem basamakları İlgili kaynakların incelenmesi
11 Proje yönteminin eğitimsel boyutları İlgili kaynakların incelenmesi
12 Takım çalışması ilkeleri İlgili kaynakların incelenmesi
13 Projeyi Raporlama, İlgili kaynakların incelenmesi
14 Projeyi Sunma İlgili kaynakların incelenmesi
15 Projeyi Değerlendirme, İlgili kaynakların incelenmesi
16-17 Final İlgili kaynakların incelenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar