DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzaktan Eğitimin Temelleri * BTE   319 5 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Can ŞAHİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET CAN ŞAHİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere, uzaktan eğitime ilişkin kavram ve terminolojileri öğretme, uzaktan eğitimdeki öğrenci/içerik destek sistemlerini tanıtma, uzaktan eğitimde öğrenci ve öğretmenin rolünü gösterme ve uzaktan eğitim çalışmalarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriği
Uzaktan eğitime giriş, uzaktan eğitimin kullandığı öğretim ortamları, uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler: TV, Video, Radyo ve Yazılı materyaller. Uzaktan eğitim ile ilgili temel kavramlar, radyo ile öğretimin yapısı ve işleyişi, Video ve film katalogları, eğitsel televizyonun tarihi gelişimi ve yapılmış araştırmalar, çocuk TV programları ve önemi, yetişkin TV programları ve önemi, açık lise programlarının analizi, açık üniversite programlarının analizi, internet okulları ve sanal sınıflar, Uzaktan Eğitimde öğrenci ve içerik destek sistemleri, iletişim ve enformasyon teknolojilerinin uzaktan eğitim süreci ile yorumlanması, uzaktan eğitimde son teknolojiler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
X
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
X
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
X
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma, tanıtım ilgili kaynakların incelenmesi
2 Uzaktan Eğitime Tanımları ilgili kaynakların incelenmesi
3 Uzaktan Eğitimin faydaları, sınırlılıkları ilgili kaynakların incelenmesi
4 Uzaktan Eğitimde kullanılan uygulama modelleri ilgili kaynakların incelenmesi
5 Uzaktan Eğitime Yön Veren Kuramlar ilgili kaynakların incelenmesi
6 Uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler: TV, Video, Radyo ve Yazılı materyaller ilgili kaynakların incelenmesi
7 Eğitsel televizyonun tarihi gelişimi ve yapılmış araştırmalar ilgili kaynakların incelenmesi
8 ARASINAV ilgili kaynakların incelenmesi
9 Çocuk TV programları ve önemi ilgili kaynakların incelenmesi
10 Yetişkin TV programları ve önemi ilgili kaynakların incelenmesi
11 Internet okulları ve sanal sınıflar ilgili kaynakların incelenmesi
12 Uzaktan Eğitimde öğrenci ve içerik destek sistemleri: LMS, CMS ilgili kaynakların incelenmesi
13 Uzaktan Eğitim hizmeti veren üniversite örnekleri ilgili kaynakların incelenmesi
14 Uzaktan Eğitimde Yeni Eğilimler ilgili kaynakların incelenmesi
15 Uzaktan Eğitimde geleceğin teknolojileri ilgili kaynakların incelenmesi
16-17 FİNAL SINAVI ilgili kaynakların incelenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar