DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Proje Geliştirme ve Yönetimi 1 * BTE   413 7 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Can ŞAHİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET CAN ŞAHİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere; proje yönetimi kavramlarını,proje yönetiminin yararlarını, proje yönetiminin aşamalarını, ekip çalışması yaparak, uygulayarak öğretmektir.
Dersin İçeriği
Program proje ilişkisi, projeye duyulan ihtiyaç, projelerin özellikleri, proje yönetimi, proje yönetimi özellikleri ve faydaları, proje yönetimi süreci, proje planlaması ve planlama aşamaları (Başlangıç, Planlama, Uygulama, Kontrol ve Kapanış), planlamanın önemi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
X
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
X
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
X
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders Tanıtımı - Tanışma ilgili kaynakların incelenmesi
2 Proje Yönetimi Temel kavramları ilgili kaynakların incelenmesi
3 Proje Yönetimi ve Sosyal sorumluluk ilgili kaynakların incelenmesi
4 Proje yönetimi özellikleri ve faydaları ilgili kaynakların incelenmesi
5 Proje planlaması ve planlama aşamaları (Başlangıç, Planlama, Uygulama, Kontrol ve Kapanış) ilgili kaynakların incelenmesi
6 Proje ekiplerinin hazırlanması ilgili kaynakların incelenmesi
7 Projede iş ve zaman çizelgesinin hazırlanması ilgili kaynakların incelenmesi
8 ARA SINAV ilgili kaynakların incelenmesi
9 Proje sürecinin uygulanması ilgili kaynakların incelenmesi
10 Projenin düzenli olarak raporlanması (ilerleme raporlarının oluşturulması) ilgili kaynakların incelenmesi
11 Proje yürütmede denetleme aşaması ilgili kaynakların incelenmesi
12 Projenin bitişinin raporlanması ilgili kaynakların incelenmesi
13 Projenin Sunulması ilgili kaynakların incelenmesi
14 Projenin değerlendirme ölçütleri ilgili kaynakların incelenmesi
15 Projenin değerlendirilmesi ilgili kaynakların incelenmesi
16-17 FİNAL SINAVI ilgili kaynakların incelenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar