DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitimde İstatistik * BTS   413 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emre SEZGİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET EMRE SEZGİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilere temel istatistik okuryazarlığıyla ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
İstatistiğin günlük yaşamdaki yeri ve önemi, veri kavramı ve veri türleri. Verilerin toplanmasıyla ilgili süreç, araçlar ve işlemler. Merkezi eğilim ölçüleri, değişkenlik ölçüleri, öğrencilerin başarı puanlarının mutlak ve bağıl değerlendirilmesi, başarı testlerinin madde ve güvenirlik analizleri. Hesap tablosu ve hazır paket programları kullanarak hesaplamaların yapılması. Öğrencilerin hazırlayacağı uygulamaya dönük proje ödevlerinin sunulması ve tartışılması. Öğrenme ürünlerinin ve dersin öğrenci görüşleriyle genel değerlendirmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İstatistiğin günlük yaşamda yeri ve önemi Ders kitabındaki ilgili konular.
2 Veri kavramı, veri türleri Ders kitabındaki ilgili konular.
3 Verilerin toplanması: ölçme ve ölçme araçları Ders kitabındaki ilgili konular.
4 Temel istatistik kavramlar: merkezi eğilim ölçüleri ve yorumlanmaları Ders kitabındaki ilgili konular.
5 Temel istatistik kavramlar: değişkenlik ölçüleri ve yorumlanmaları Ders kitabındaki ilgili konular.
6 Öğrencilerin akademik başarılarının değerlendirilmesiyle ilgili kavramlar ve uygulama: mutlak ve bağıl değerlendirme Ders kitabındaki ilgili konular.
7 Madde analizi: Madde güçlük indeksi, ayırt edicilik indeksi Ders kitabındaki ilgili konular.
8 Ara Sınav Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi
9 KR20 ve KR21 katsayıları Ders kitabındaki ilgili konular.
10 Konu tekrarı ve proje ödevlerinin dağıtılması Ders kitabındaki ilgili konular.
11 Hesap tablosu ve hazır istatistik paket programlarıyla hesaplamaların yapılması Ders kitabındaki ilgili konular.
12 Hesap tablosu ve hazır istatistik paket programlarıyla hesaplamaların yapılması Ders kitabındaki ilgili konular.
13 Proje ödevlerinin sunumu ve tartışma Ders kitabındaki ilgili konular.
14 Proje ödevlerinin sunumu ve tartışma Ders kitabındaki ilgili konular.
15 Öğrenci kazanımlarının ve dersin genel değerlendirmesi Ders kitabındaki ilgili konular.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar