DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitimde Bilişim Teknolojileri II BTE   148 2 3 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emre SEZGİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET EMRE SEZGİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Veri tabanı, mail, ftp sistemlerini kurup ve yönetmek, Web tasarımı yapmak.
Dersin İçeriği
Veritabanı programları: Bir veritabanının yaratılması. Tablolar, Sorgular, Formlar ve Raporlar. Makrolar ve SQL sorgu dili. HTML dili ve temel etiketler. HTML editörleri ile web tasarımı. Web tasarım ve yönetim programları: dosya işlemleri, menüler, menü seçeneklerinin özellikleri ve kullanımı, sayfalarda hazır tema kullanımı, font özelliklerinin kullanımı, özel stil tanımlama ve stillerin kullanımı, sayfalara sembol, animasyon, resim ve clipart ilave etme, frame yapısının kullanılması. Hazır Javascript kodlarının (buton, menü scriptleri, yazı ve resim efektleri, vb.) web sayfalarına eklenmesi. Web sitelerinin ftp yapılarak yayınlanması. E-posta programları: E-posta kullanma, adres defteri düzenleme, e-posta iletilerini yönetme, özelleştirme ve düzenleme, takvim klasörünü yönetme, toplantıları zamanlama ve yönetme Bilgisayar kullanımında sağlık ve ergonomi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Veritabanı kurar, yönetir ve veri tabanı araçlarını(tablo, sorgu, form) geliştirir.
2) SQL sorgulama dilini kullanır.
3) Web tasarımı yapar.
4) Yapılan web sayfalarını web sunucularından yayınlar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
X
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
X
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
X
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
X
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
X
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
X
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
X
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Veri tabanı tanımı, Veri tabanı teknolojisinin tarihçesi, veri tabanı araçlarının kurulması, veri tipleri. Ders kitabındaki ilgili konular.
2 Tablo oluşturmak, Tablolara veri girişi, Tablolar arasında ilişki kurmak. Tabloları birlikte kullanmak. Ders kitabındaki ilgili konular.
3 Formlar, sorgular,raporlar. Ders kitabındaki ilgili konular.
4 Makrolar. Ders kitabındaki ilgili konular.
5 SQL sorgulama dili tanımı Ders kitabındaki ilgili konular.
6 SQL sorgulama dili (DDL). Ders kitabındaki ilgili konular.
7 SQL sorgulama dili(DML). Ders kitabındaki ilgili konular.
8 Ara Sınav Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi
9 Web tasarımı, HTML dili ve temel etiketler. Ders kitabındaki ilgili konular.
10 Web tasarımı, HTML editörleri ile web tasarımı. Ders kitabındaki ilgili konular.
11 Web tasarımı, web tasarım ve yönetim programları. Ders kitabındaki ilgili konular.
12 Web tasarımı, javascript kodlarının web sayfalarına eklenmesi. Ders kitabındaki ilgili konular.
13 Web sitelerinin yayınlanması. Ders kitabındaki ilgili konular.
14 E-posta sistemlerinin kurulması, yönetilmesi. Ders kitabındaki ilgili konular.
15 E-posta iletilerini yönetme, özelleştirme, düzenleme, takvim klasörünü yönetme, toplantı yönetimi, Bilgisayar kullanımında sağlık ve ergonomi. Ders kitabındaki ilgili konular.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar