DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik 2 BTE   150 2 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Ayten Pınar BAL
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.AYTEN PINAR BAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sınıf öğretmen adaylarına temel matematik konu alanı ile ilgili kavram ve ilkeleri kazandırmak
Dersin İçeriği
Matematiğin tanımı ve diğer bilimlerle ilişkisi Kümeler ve kümelerle işlemler Sayı sistemi kurma, doğal sayılar Değişik tabanlı sayılar, tam sayılar Oran, orantı, bileşik orantı kavramları ve uygulamaları. Reel sayılar, üslü sayılar Köklü çokluklar Kartezyen çarpım, bağıntı Denklik ve sıralama bağıntıları Fonksiyon Bazı fonksiyonlar ve grafikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Artan ve azalan fonksiyonlar ve problem çözme
2) Fonksiyonların bükeyliği ve türevlenebilen fonksiyonlarla ilgili bazı teoremleri açıklama
3) Fonksiyonların bükeyliği ve türevlenebilen fonksiyonlarla ilgili problem
4) Türev ile ilgili uygulamamlar
5) Türev ile ilgili bazı uygulamalar
6) Belirsiz integral kavramı
7) Belirsiz integralle ilgili problem çözme
8) Ara sınav
9) Rasyonel fonksiyonların integralini hesaplama
10) Trigonometrik fonksiyonların integralini hesaplama
11) Rasyonel trigonometrik fonksiyonların integralini hesaplama
12) Riemann toplamı ve belirli integral
13) İntegral hesabının temel teoremlerini uygulama
14) İntegral alma yöntemlerini uygulama
15) Belirli integral yardımıyla alan ve hacim hesaplama


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
X
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Artan ve azalan fonksiyonlar ve problem çözme Kadıoğlu, E. ve Kamali, M. (2005). s.179-193; Akdeniz , F. Ünlü, Y., Dönmez, D. (2007). s. 233-243; Balcı, M. (2000). s. 44-54 Anlatım
Sözlü Sınav
2 Fonksiyonların bükeyliği ve türevlenebilen fonksiyonlarla ilgili bazı teoremleri açıklama Kadıoğlu, E. ve Kamali, M. (2005). s.193-202; Akdeniz , F. Ünlü, Y., Dönmez, D. (2007). s. 243-263 Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
3 Fonksiyonların bükeyliği ve türevlenebilen fonksiyonlarla ilgili problem Kadıoğlu, E. ve Kamali, M. (2005). s.202-216; Akdeniz , F. Ünlü, Y., Dönmez, D. (2007). s.263-271 Balcı, M. (2000). s. 54-79 Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
4 Türev ile ilgili bazı uygulamalar Kadıoğlu, E. ve Kamali, M. (2005). s.216-242; Akdeniz , F. Ünlü, Y., Dönmez, D. (2007). s.263-271 Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
5 Türev ile ilgili bazı uygulamalar Kadıoğlu, E. ve Kamali, M. (2005). s.242-255; Balcı, M. (2000). s. 151-208 Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
6 Belirsiz integral kavramı Kadıoğlu, E. ve Kamali, M. (2005). s.255-264; Balcı, M. (2000). s.211-262 Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
7 Belirsiz integralle ilgili problem çözme Kadıoğlu, E. ve Kamali, M. (2005). s.268-282; Balcı, M. (2000). s.211-262 Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
8 Ara sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Rasyonel fonksiyonların integralini hesaplama Kadıoğlu, E. ve Kamali, M. (2005). s.298-345; Balcı, M. (2000). s.211-262 Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
10 Trigonometrik fonksiyonların integralini hesaplama Kadıoğlu, E. ve Kamali, M. (2005). s.347-356; Balcı, M. (2000). s.265-290 Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
11 Rasyonel trigonometrik fonksiyonların integralini hesaplama Kadıoğlu, E. ve Kamali, M. (2005). s.347-356; Balcı, M. (2000). s.265-290 Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
12 Riemann toplamı ve belirli integral Kadıoğlu, E. ve Kamali, M. (2005). s.347-356; Balcı, M. (2000). s.265-290
13 İntegral hesabının temel teoremlerini uygulama Kadıoğlu, E. ve Kamali, M. (2005). s.374-407; Balcı, M. (2000). s. 293-314 Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
14 İntegral alma yöntemlerini uygulama Kadıoğlu, E. ve Kamali, M. (2005). s.374-407; Balcı, M. (2000). s. 293-314 Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
15 Belirli integral yardımıyla alan ve hacim hesaplama Kadıoğlu, E. ve Kamali, M. (2005). s.374-407; Balcı, M. (2000). s. 293-314 Soru-Cevap
Sözlü Sınav
16-17 Final Sınavı sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar