DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Teknoloji ve Etik BTS   108 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ozan ŞENKAL
Dersi Verenler
Prof. Dr.OZAN ŞENKAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilişim ve teknolojide etiğin öneminin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Teknoloji ve Etik

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Etiğin ne olduğunu kavrar.
2) Teknoloji ve etik ilişkisini anlar.
3) Korsan yazılımların etikle olan ilişkisini anlar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
X
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
X
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
X
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
X
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
X
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
X
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
X
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Etik Ders kitabındaki ilgili konular.
2 Etik konusu Ders kitabındaki ilgili konular.
3 Etik Ders kitabındaki ilgili konular.
4 Etik Ders kitabındaki ilgili konular.
5 Etik Ders kitabındaki ilgili konular.
6 Etik Ders kitabındaki ilgili konular.
7 Etik Ders kitabındaki ilgili konular.
8 Ara Sınav Ders kitabındaki ilgili konular.
9 Etik Ders kitabındaki ilgili konular.
10 Etik Ders kitabındaki ilgili konular.
11 Etik Ders kitabındaki ilgili konular.
12 Etik Ders kitabındaki ilgili konular.
13 Etik Ders kitabındaki ilgili konular.
14 Etik Ders kitabındaki ilgili konular.
15 Etik Ders kitabındaki ilgili konular.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabındaki ilgili konular.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar