DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitimde Bireysel Farklılıklar BTS   110 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Can ŞAHİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET CAN ŞAHİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere eğitim-öğretim ortamlarında öğrenmeyi etkileyen bireysel farklılıkları açıklamak ve bu farklılıklarla ilgili kullanılabilecek öğretim teknik ve yöntemleri sunmaktır.
Dersin İçeriği
Bireysel Farklılıklar ve Eğitime Yansımaları ,Zeka ve yetenek, İlgi ve tutum, Bilişsel gelişim,Cinsiyet, Öğrenme biçimi,Kişilik Yapısı, Denetim Odağı ,Öz-yeterlik inançları ,Ön öğrenmeler, Motivasyon,Bireysel farklılıkları temel alan son öğretim teknolojileri uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bireysel farklılıkların eğitimdeki önemini açıklar
2) Bireysel öğrenme türlerinin temellerini, olumlu, olumsuz yönlerini açıklar
3) Öğretim teknolojileri alanında incelenmesi gereken bireysel faklılık türlerini listeler
4) Bireysel öğrenme türlerinin ölçme ve değerlendirme yöntemlerini açıklar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
X
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
X
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
X
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bireysel farklılıklar ve eğitim teknolojisi tarihi gelişimi İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
2 Bireysel Farklılıklar ve Eğitime Yansımaları İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
3 Zeka ve bireysel farklılıklar İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
4 İlgi, tutum ve bireysel farklılıklar İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
5 Bilişsel gelişim ve bireysel farklılıklar İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
6 Cinsiyet ve bireysel farklılıklar İlgili kaynakların incelenmesi Beyin Fırtınası
7 Öğrenme biçimi ve bireysel farklılıklar İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
8 Ara sınav İlgili kaynakların incelenmesi Yazılı Sınav
9 Kişilik Yapısı İlgili kaynakların incelenmesi Soru-Cevap
10 Denetim Odağı İlgili kaynakların incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
11 Tutum ve bireysel farklılıklar İlgili kaynakların incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
12 Öz-yeterlik inançları ve bireysel farklılıklar İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
13 Ön öğrenmeler temelinde bireysel farklılıklar İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
14 Öğrenmede Güdülenme İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
15 Keller ve kişiselleştirilmiş öğretim sistemi İlgili kaynakların incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
16-17 final İlgili kaynakların incelenmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar