DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilişim ve Ergonomi BTS   112 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ozan ŞENKAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, bilişim teknolojilerinde ergonomi konusunda öğrencileri bilinçlendirmektir.
Dersin İçeriği
Bilişim, teknoloji, bilişim teknolojisi, ergonomi ve sağlık kavramları ve bunlar arasındaki ilişkiler. Bilişim araçlarının ve bunların kullanımlarının ergonomi ve insan sağlığı açısından doğrudan ve dolaylı etkileri. Bilişim teknolojilerinin daha ergonomik olmaları ve olumsuzluklarının en alt düzeye indirilmesi için yapılabilecekler, yapılması gerekenler. Bilişim teknolojileriyle ilgili standartlar ve resmi düzenlemeler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Belirli ergonomik kurallara uygun olarak bilgisayar çalışma ortamlarını düzenler.
2) Bilgisayar çalışma ortamını değerlendirir.
3) Bilgisayar çalışma ortamında çok kısa sürede yapılabilecek egzersizleri öğrenir.
4) Bilişim teknolojileriyle ilgili standartlar ve resmi düzenlemeleri bilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İnsan Bilgisayar Etkileşimi. Ders kitabındaki ilgili konular.
2 İnsan ve Giriş-Çıkış Kanalları (Görme, Duyma, Dokunma ve Hareket). Ders kitabındaki ilgili konular.
3 Bilgisayar, Etkileşim Kavramı. Ders kitabındaki ilgili konular.
4 Ergonomiye Genel Bakış. Ders kitabındaki ilgili konular.
5 Bilgisayar Ergonomisi. Ders kitabındaki ilgili konular.
6 Ergonomi Metotları ve Teknikleri. Ders kitabındaki ilgili konular.
7 Bilgisayar ve Sağlık Riskleri Ders kitabındaki ilgili konular.
8 Ara Sınav Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi
9 Çalışma Ortamı için Ergonomik Tasarım. Ders kitabındaki ilgili konular.
10 CVS (Computer Vision Sendrom) Ders kitabındaki ilgili konular.
11 Bilgisayar Ergonomi Yazılımları. Ders kitabındaki ilgili konular.
12 Dersin genel değerlendirmesi. Ders kitabındaki ilgili konular.
13 Uygulama Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi
14 Uygulama Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi
15 Uygulama Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar