DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitimde İnternet Uygulamaları * BTS   222 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Can ŞAHİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET CAN ŞAHİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere Internetin eğitsel olanaklarını gösterme , İnternetin eğitsel açıdan üstünlük ve kısıtlılıklarını tanıtma, ve onlara etkili kullanım yollarını göstermektir.
Dersin İçeriği
Arama motorları, ileri düzey arama teknikleri, doğru bilgiyi seçme, veritabanları, bloglar, sözlükler, dosya saklama, transfer ve paylaşımı, öğrenci /içerik destek sistemleri (LMS, CMS), sosyal paylaşım siteleri, Internet , yasalar ve etik.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
X
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
X
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
X
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma,dersin tanıtımı ilgili kaynakların incelenmesi
2 İnternetin Temel Yapısına Giriş ilgili kaynakların incelenmesi
3 İnternetin temel işleyiş mekanizmaları, ilgili kaynakların incelenmesi
4 İnternet ve Eğitim ilgili kaynakların incelenmesi
5 Mikro düzeyde İnternet destekli eğitim ortamı örnekleri Ders web sayfaları ilgili kaynakların incelenmesi
6 İnternet uygulamalarının sınıflanması, metinsel, grafiksel, görsel-işitsel internet ortamlarına ilişkin kavramlar ilgili kaynakların incelenmesi
7 İnternetin eğitimde kaynak olarak kullanılması ilgili kaynakların incelenmesi
8 ARA SINAV ilgili kaynakların incelenmesi
9 Paylaşım aracı olarak İnternet, e-mail grupları, forumlar, sosyal medya ilgili kaynakların incelenmesi
10 CMS, LMS örnekleri ilgili kaynakların incelenmesi
11 Blog, Wiki, Webquest, podcasting ilgili kaynakların incelenmesi
12 İnternet tabanlı uzaktan eğitim, m-learning ilgili kaynakların incelenmesi
13 Sınıf içi karma uygulamalar (Blended Learning) ilgili kaynakların incelenmesi
14 Google Hizmetleri ilgili kaynakların incelenmesi
15 Eğitimde Internet kullanımına ait son teknolojiler ilgili kaynakların incelenmesi
16-17 Final Sınavı ilgili kaynakların incelenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar