DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Eğitim * BTS   224 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emre SEZGİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET EMRE SEZGİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilgisayarların eğitimde kullanılması ve ilgili kavramların öğretilmesi. Eğitimde bilgisayarın kullanılma türlerinin tartışılması ve örnek uygulamaların incelenmesi. Eğitimde bilgisayar kullanımının avantajları ve dezavantajlarının tartışılması.
Dersin İçeriği
Bilgisayar destekli öğretim(eğitimle)ile ilgili kavramlar, (BDEve BDÖ) türleri, avantaj ve dezavantajları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
X
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
X
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
X
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
X
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
X
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
X
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
X
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgisayarların Tarihçesi Ders kitabındaki ilgili konular.
2 Eğitimde Teknolojinin Etkisi ve Önemi Ders kitabındaki ilgili konular.
3 Eğitim Teknolojisinin Seçimi ve Kullanımı Ders kitabındaki ilgili konular.
4 Eğitimde Kelime İşlemciler Ders kitabındaki ilgili konular.
5 Eğitimde Masaüstü Yayımcılık Ders kitabındaki ilgili konular.
6 Eğitimde Veritabanları Ders kitabındaki ilgili konular.
7 Eğitimde Veritabanları Ders kitabındaki ilgili konular.
8 Ara Sınav Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi
9 Eğitimde Çokluortam Ders kitabındaki ilgili konular.
10 Eğitimde Çokluortam Ders kitabındaki ilgili konular.
11 Telekomünikasyon ve İnternet Ders kitabındaki ilgili konular.
12 Uzaktan Öğrenme ve İnternetle İlgili Konular Ders kitabındaki ilgili konular.
13 Uzaktan Öğrenme ve İnternetle İlgili Konular Ders kitabındaki ilgili konular.
14 Teknoloji seçimi ve sınıfa entegrasyonu Ders kitabındaki ilgili konular.
15 Özel Eğitimde Teknoloji Ders kitabındaki ilgili konular.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar