DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Proje Geliştirme ve Yönetimi 2 * BTE   412 8 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Can ŞAHİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET CAN ŞAHİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Proje geliştirme yöntemlerini kullanarak bilimsel araştırma yapmayı uygulayarak öğretmek
Dersin İçeriği
Araştırma önerisinin gözden geçirilmesi; konuyla ilgili literatürün sistematik biçimde taranması; çalışmada kullanılacak örneklemin seçilmesi; veri toplama araçlarının geliştirilmesi; uygulama koşullarının düzenlenmesi; verilerin toplanması; uygun istatistiksel teknikleri kullanılması;elde edilen bulguların sunulması/yorumlanması; sonuçların özetlenmesi; yargılara ulaşılması;yeni araştırma önerilerinin geliştirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
X
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
X
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
X
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
X
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
X
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
X
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
X
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin genel tanıtımı ilgili kaynakların incelenmesi
2 Öğrencilerin araştırma önerilerinin gözden geçirilmesi ilgili kaynakların incelenmesi
3 Konuyla ilgili literatürün taranması ilgili kaynakların incelenmesi
4 Örneklem seçimi ilgili kaynakların incelenmesi
5 Veri toplama araçlarının seçimi ilgili kaynakların incelenmesi
6 Planın hazırlanması ilgili kaynakların incelenmesi
7 Verilerin toplanması ilgili kaynakların incelenmesi
8 Vize Haftası ilgili kaynakların incelenmesi
9 Gerekli izinlerin alınması ilgili kaynakların incelenmesi
10 Uygun istatistiksel teknikleri kullanılması ilgili kaynakların incelenmesi
11 Elde edilen bulguların sunulması yorumlanması ilgili kaynakların incelenmesi
12 Sonuçların özetlenmesi ilgili kaynakların incelenmesi
13 Yargılara ulaşılması ilgili kaynakların incelenmesi
14 Alanyazın bağlamında tartışma yapılması ilgili kaynakların incelenmesi
15 Önerilerin geliştirilmesi ilgili kaynakların incelenmesi
16-17 Final Haftası ilgili kaynakların incelenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar