DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Rehberlik * BTE   414 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Can ŞAHİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET CAN ŞAHİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin genel amacı aile ve evlilik danışması ile ilgili teorik bilgileri ve yaklaşım ve yöntemleri öğrenmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği şu konulardan oluşmaktadır; aile ve evlilik, aile tipleri, sağlıklı ve sağlıklı olamayan aile, aile yaşam döngüsü, aile danışması ve PDR, aile terapisi kuramları gibi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
X
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
X
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve dersin tanıtımı Araştırma, okuma, kaynak tarama.
2 Rehberlikte temel kavramlar Araştırma, okuma, kaynak tarama.
3 Öğrenci kişilik hizmetleri, Araştırma, okuma, kaynak tarama.
4 Psikolojik danışma ve rehberlik ve öğrenci kişilik hizmetleri Araştırma, okuma, kaynak tarama.
5 Rehberliğin ilkeleri Araştırma, okuma, kaynak tarama.
6 Rehberliğin gelişimi Araştırma, okuma, kaynak tarama.
7 Psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri Araştırma, okuma, kaynak tarama.
8 Ara Sınav Araştırma, okuma, kaynak tarama.
9 Alandaki yeni gelişmeler, Araştırma, okuma, kaynak tarama.
10 Bireyi tanıma teknikleri, Araştırma, okuma, kaynak tarama.
11 Psikolojik danışmanlık ve rehberlik-öğretmen işbirliği, Araştırma, okuma, kaynak tarama.
12 öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri. Araştırma, okuma, kaynak tarama.
13 Psikolojik danışmanlık ve rehberliğin tarihçesi Araştırma, okuma, kaynak tarama.
14 Psikolojik danışmanlık ve rehberliiğin Türkiyedeki gelişimi Araştırma, okuma, kaynak tarama.
15 Yıl sonu sınavına hazırlık, Araştırma, okuma, kaynak tarama.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Araştırma, okuma, kaynak tarama.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar