DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
E-öğrenme * BTS   412 8 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ozan ŞENKAL
Dersi Verenler
Prof. Dr.OZAN ŞENKAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere elektronik eğitim (e-öğrenme) ve kullanılan teknolojiler hakkında temel bilgileri kazandırmak, e-öğrenme öğretmen olmanın gereksinimleri ve e-öğrenme süreci için materyal geliştirmede dikkat edilmesi gereken hususların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
E-öğrenmeye giriş, e-öğrenmenin kullandığı öğretim ortamları, e-öğrenmede kullanılan teknolojiler. Bu teknolojilerin planlanmasında, hazırlanmasında ve uygulamasında kullanılan teknik ve yöntemler. E-öğrenme ile ilgili temel kavramlar. Açık üniversite programlarının analizi, internet okulları ve sanal sınıflar, iletişim ve enformasyon teknolojilerinin e-öğrenme süreci görüş açısıyla yorumlanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
X
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
X
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
X
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
X
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
X
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
X
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
X
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uzaktan eğitim kavramları ve alt basamakları İlgili kaynakların incelenmesi.
2 E-Öğrenme Nedir, Tarihçesi İlgili kaynakların incelenmesi.
3 Yurt İçinde ve Dışında Uygulanan E-Öğrenme Uygulamalarının Değerlendirilmesi İlgili kaynakların incelenmesi.
4 Çevrimiçi (Senkron) ve Çevrimdışı (Asenkron) E-Öğrenme Uygulamaları İlgili kaynakların incelenmesi.
5 Web Tabanlı E-Öğrenme Uygulamaları Hazırlanması İlgili kaynakların incelenmesi.
6 Video Web Casting Uygulamaları ve Sunumları İlgili kaynakların incelenmesi.
7 Eğitim Yazılımlarının Elektronik Ortama Alınması İlgili kaynakların incelenmesi.
8 Ara sınav İlgili kaynakların incelenmesi.
9 Öğrenci projelerinin sunulması ve değerlendirilmesi. İlgili kaynakların incelenmesi.
10 E-Öğrenmede Akreditasyon İlgili kaynakların incelenmesi.
11 Açık Ders Malzemesi Uygulamaları İlgili kaynakların incelenmesi.
12 Moodle Web Sitesi Kullanılarak E-Öğrenme Uygulaması Hazırlama İlgili kaynakların incelenmesi.
13 E-sınav İlgili kaynakların incelenmesi.
14 Gelecek nesil öğrenme ortamları ve e-öğrenme yazılımları. İlgili kaynakların incelenmesi.
15 Öğrenci projelerinin sunulması ve değerlendirilmesi. İlgili kaynakların incelenmesi.
16-17 Final sınavı. İlgili kaynakların incelenmesi.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar