DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitimde İletişim * BTS   414 8 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Can ŞAHİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET CAN ŞAHİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere iletişimin eğitimdeki yeri hakkında temel bilgileri kazandırmak ve sınıf içi iletişimde dikkat edilmesi gereken unsurları öğretmektir.
Dersin İçeriği
İletişim nedir Bir iletişim süreci olarak öğretme-öğrenme süreci. Öğretmenin, bir kaynak olarak, başarısını etkileyen faktörler. Mesaj düzenleme ilkeleri. Sözlü iletişim, sözsüz iletişim, dinleme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
X
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
X
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
X
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve Dersin tanıtımı İlgili kaynakların incelenmesi
2 İletişim nedir İlgili kaynakların incelenmesi
3 Bir iletişim süreci olarak öğretme-öğrenme süreci İlgili kaynakların incelenmesi
4 Mesaj düzenleme ilkeleri. İlgili kaynakların incelenmesi
5 Sözlü iletişim, sözsüz iletişim, dinleme İlgili kaynakların incelenmesi
6 Alıcı olarak öğrenci ve öğrencinin ihtiyaçları İlgili kaynakların incelenmesi
7 İletişim araçlarının yorumlanması İlgili kaynakların incelenmesi
8 Ara sınav İlgili kaynakların incelenmesi
9 İletişim araçları kullanılarak yapılan iletişim İlgili kaynakların incelenmesi
10 Sınıfta dönütün kullanımı. İlgili kaynakların incelenmesi
11 Öğretmenin, bir kaynak olarak, başarısını etkileyen faktörler. İlgili kaynakların incelenmesi
12 Medya ve iletişim İlgili kaynakların incelenmesi
13 Okulda iletişim İlgili kaynakların incelenmesi
14 İletişimsel etkililiklerini artırmada öğretmene öneriler İlgili kaynakların incelenmesi
15 Güncel iletişim sorunları ve çözüm önerileri İlgili kaynakların incelenmesi
16-17 Final Sınavı İlgili kaynakların incelenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar