DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitimde Program Geliştirme * GKS   432 8 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emre SEZGİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET EMRE SEZGİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, program geliştirmeye farklı boyutlar açısından bakmak, bilimsel bir disiplin olarak program geliştirmenin tarihsel süreç içerisindeki gelişimini incelemek, öğrencilere alandaki güncel kavramlar ile farklı program geliştirme modellerine yönelik bakış açısı kazandırmaktır
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği aşağıda belirtilen konulardan oluşmaktadır. Program geliştirmenin ilkeri Eğitim programını planlama Program geliştirme modelleri Eğitim felsefesi ve amaçları İhtiyaç değerlendirme Eğitim programının genel amaçları ve kazanımları Eğitim programının düzenlenmesi ve uygulanması Eğitim programı ve öğretim Eğitim programının değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
X
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
X
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
X
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
X
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
X
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
X
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
X
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Program Geliştirmenin Temelleri İlgili kaynakları inceleme, verilen çalışmaları hazırlama
2 Program Geliştirmenin Temelleri İlgili kaynakları inceleme, verilen çalışmaları hazırlama
3 Programın Planlanması İlgili kaynakları inceleme, verilen çalışmaları hazırlama
4 Program Geliştirme Modelleri İlgili kaynakları inceleme, verilen çalışmaları hazırlama
5 Eğitim Felsefesi ve Amaçları İlgili kaynakları inceleme, verilen çalışmaları hazırlama
6 İhtiyaç Analizi İlgili kaynakları inceleme, verilen çalışmaları hazırlama
7 Programın Amaç ve kazanımları İlgili kaynakları inceleme, verilen çalışmaları hazırlama
8 Ara sınav ve ödev teslimi Sınava Hazırlık
9 Programın içeriği İlgili kaynakları inceleme, verilen çalışmaları hazırlama
10 Programın Organizasyonu ve Uygulaması İlgili kaynakları inceleme, verilen çalışmaları hazırlama
11 Program ve Öğretim İlgili kaynakları inceleme, verilen çalışmaları hazırlama
12 Program ve Öğretim İlgili kaynakları inceleme, verilen çalışmaları hazırlama
13 Program ve Öğretim İlgili kaynakları inceleme, verilen çalışmaları hazırlama
14 Değerlendirme İlgili kaynakları inceleme, verilen çalışmaları hazırlama
15 Değerlendirme İlgili kaynakları inceleme, verilen çalışmaları hazırlama
16-17 Final sınavı ve ödev teslimi İlgili kaynakları inceleme, verilen çalışmaları hazırlama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar