DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ölçme ve Değerlendirme * EMB   304 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emre SEZGİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eğitim ve öğretimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili kavramları tanıyarak, ölçmede geçerli, güvenilir ve kullanışlı ölçme tekniklerini nasıl kullanacağını öğrenir, ölçme sonuçları ile ilgili istatistiksel yöntemleri kullanmayı bilir.
Dersin İçeriği
Eğitimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili kavramlar, ölçmede geçerlik ve güvenirlik, ölçme teknikleri, ölçme ve değerlendirme ile ilgili istatistiksel işlemler, Duyuşsal Alan Davranışlarının ölçülmesi, psiko-motor davranışların ölçülmesi ve performans değerlendirme, soru hazırlama teknikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
X
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
X
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
X
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
X
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
X
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
X
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
X
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Tanımlar, uygulamalar ve problemler. Ders kitabındaki ilgili konular.
2 Doğrudan ölçme, dolaylı ölçme, ölçek, ölçüt, bağıl ve mutlak ölçüt, ölçmede hata türleri ve ölçek çeşitleri (Sınıflama, sıralama, eşit aralıklı ve oranlı ölçekler) Mutlak ve bağıl değerlendirme. Ders kitabındaki ilgili konular.
3 Bir ölçme aracında bulunması gereken özellikler: geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık. Ders kitabındaki ilgili konular.
4 Geçerlik ile güvenirlik arasındaki ilişki, ölçmede güvenirlik nasıl hesaplanır Ders kitabındaki ilgili konular.
5 Madde analizleri: Güçlük indeksi ve ayırt ediciliğin hesaplanması Ders kitabındaki ilgili konular.
6 Değerlendirme yaklaşımları Ders kitabındaki ilgili konular.
7 Merkezi eğilim ölçüleri (mod, medyan, aritmetik ortalama). Ders kitabındaki ilgili konular.
8 Ara sınav Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi
9 Merkezi dağılım ölçüleri (ranj, standart kayma, çeyrek kayma, normal dağılım) Ders kitabındaki ilgili konular.
10 Test puanları üzerinde bazı istatistiksel işlemler: Z ve T puanının hesaplanması. Ders kitabındaki ilgili konular.
11 Duyuşsal Alan davranışlarının ölçülmesi: İlgi, tutum ve eğilim testleri. Ders kitabındaki ilgili konular.
12 Psikomotor alan davranışlarının ölçülmesi: Performans testleri ve portfolyo değerlendirme Ders kitabındaki ilgili konular.
13 Test geliştirme ve soru hazırlama teknikleri Ders kitabındaki ilgili konular.
14 Ölçme sonuçlarının çeşitli grafiklerle gösterilmesi Ders kitabındaki ilgili konular.
15 Türkiyede ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel sorunlar Ders kitabındaki ilgili konular.
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar