DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Öğretim Yöntemleri II * MB   322 6 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Can ŞAHİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET CAN ŞAHİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin dersin özelliklerine uygun olarak plan yapmaları öğrencilerin, dersin yapısına uygun olan öğrenme-öğretme kuramlarını ve yaklaşımlarını, alana uygun strateji ve yöntemleri kullanma, bunları bilgisayar laboratuvarlarıyla bütünleştirme, özellikle öğretim teknolojilerini derse uyarlama, dersin yapısana uygun öğretim yöntem ve tekniklerini geliştirme, micro öğretim uygulamalarıyla öğrencilerin öğretim becerilerini uygulama yaparak geliştirme.
Dersin İçeriği
Öğretim Strateji, Yöntem ve Tekniklerinin ders temelinde uygulanması, Konu Temelleri Mikro öğretim uygulamaları kapsamında plan hazırlama, uygulama, değerlendirme ve sunumu, Öğretmen yeterlilikleri kapsamında Mikro Öğretim Uygulamalarının değerlendirilmesi, Mikro Öğretim uygulamalarının Bilgisayar laboratuvarlarında uygulanması Mikro Öğretim Uygulamalarının Öğretim Teknolojileri kapsamında uygulanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
X
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
X
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
X
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
X
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtılması ve giriş ilgili kaynakların incelenmesi
2 Davranışçı ve Bilişsel Öğrenme Kuramları, kuramcıları ve yaklaşımları ilgili kaynakların incelenmesi
3 Yapılandırmacı Öğrenme Kuarmı ilgili kaynakların incelenmesi
4 Öğrenme-Öğretme Süreçleri Tasarımı ve Modelleri ilgili kaynakların incelenmesi
5 Strateji, Yöntem ve Teknik kavramları ilgili kaynakların incelenmesi
6 Öğretimi planlama ve değerlendirme ilgili kaynakların incelenmesi
7 Gagnenin Öğrenme Modeli ilgili kaynakların incelenmesi
8 Arasınavı ilgili kaynakların incelenmesi
9 Mikro Öğretim Tekniği ilgili kaynakların incelenmesi
10 Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri ilgili kaynakların incelenmesi
11 İşbirliğine Dayalı Öğrenme ilgili kaynakların incelenmesi
12 Proje Tabanlı Öğrenme ilgili kaynakların incelenmesi
13 Programlı Öğretim, ilgili kaynakların incelenmesi
14 Örnek Olay Temelli Öğrenme ve Durumlu Öğrenme ilgili kaynakların incelenmesi
15 Bireysel Farklılıklar ve Öğrenme Stili ilgili kaynakların incelenmesi
16-17 Final Sınavı ilgili kaynakların incelenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar