DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğretim İlke ve Yöntemleri * MB   207 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Habibe ALDAĞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiHABİBE ALDAĞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretimi planlama ile ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırılması.
Dersin İçeriği
Eğitim felsefeleri, öğretim tasarım modelleri, öğretimi planlama, içerik birimleri, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri, öğretim için materyal hazırlama, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
X
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
X
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
X
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
X
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
X
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
X
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
X
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanıtım ve gözden geçirme Gözden geçirme
2 Temel kavramlar ve sınıflamalar İlgili bölümlerin okunması
3 Eğitim felsefeleri İlgili bölümlerin okunması, felsefe ödevinin tamamlanması
4 İçerik birimleri İlgili bölümlerin okunması, planlama için içerik seçimi
5 Öğretimde taksonomiler İlgili bölümlerin okunması
6 Öğrenme hedefleri İlgili bölümlerin okunması, hedef/davranış ödevinin tamamlanması
7 Planlama ve geliştirmede sorunlar İlgili bölümlerin okunması
8 ARASINAV Sınava hazırlık
9 Planlama ve geliştirmede alıştırmalar İlgili bölümlerin okunması
10 Öğrenen analizinde konular İlgili bölümlerin okunması, içerik birimleri ödevinin tamamlanması
11 Planlama ve geliştirmede alıştırmalar İlgili bölümlerin okunması, öğrenen analizi ödevinin tamamlanması
12 Planlama ve geliştirmede alıştırmalar İlgili bölümlerin okunması
13 Ölçmede karşılaşılan sorunlar İlgili bölümlerin okunması, öğretim etkinlikleri ödevlerinin tamamlanması
14 Planlama ve geliştirmede alıştırmalar İlgili bölümlerin okunması
15 Gözden geçirme İlgili bölümlerin okunması
16-17 FİNALLER Final sınavına hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar