DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Topluma Hizmet Uygulamaları * GK   314 6 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Özgül AKIN ŞENKAL
Dersi Verenler
Doç. Dr.ÖZGÜL AKIN ŞENKAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmenlik mesleğinin sosyal sorumluluk boyutuyla ilgili olarak yaşadığı çevreye katkı getirme ve alanıyla ilgili konularda sorumluluk alarak çözüm üretmeyle ilgili farkındalık ve deneyim kazandırmak
Dersin İçeriği
Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
X
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
X
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
X
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
X
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğretmenlik mesleğinin sosyal sorumluluk ve topluma hizmet açısından değerlendirilmesi Ders kitabındaki ilgili konular
2 Çevredeki sosyal hizmet uygulamalarının, mesleki derneklerin, meslekle ilgili bilimsel toplantıların belirlenmesi ve ilgili kuruluşların görev, sorumluluk ve hizmetlerinin incelenmesi Ders kitabındaki ilgili konular
3 Öğrencilerin topluma hizmet uygulamaları yapan kurum ve kuruluşlarda yapacakları görevlerin planlanması. Ders kitabındaki ilgili konular
4 Topluma hizmet uygulamalarının yürütülmesinin izlenmesi ve deneyimlerin paylaşılması Ders kitabındaki ilgili konular
5 Topluma hizmet uygulamalarının yürütülmesinin izlenmesi ve deneyimlerin paylaşılması Ders kitabındaki ilgili konular
6 Topluma hizmet uygulamalarının yürütülmesinin izlenmesi ve deneyimlerin paylaşılması Ders kitabındaki ilgili konular
7 Topluma hizmet uygulamalarının yürütülmesinin izlenmesi ve deneyimlerin paylaşılması Ders kitabındaki ilgili konular
8 Ara Sınav Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi
9 Topluma hizmet uygulamalarının yürütülmesinin izlenmesi ve deneyimlerin paylaşılması Ders kitabındaki ilgili konular
10 Topluma hizmet uygulamalarının yürütülmesinin izlenmesi ve deneyimlerin paylaşılması Ders kitabındaki ilgili konular
11 Topluma hizmet uygulamalarının yürütülmesinin izlenmesi ve deneyimlerin paylaşılması Ders kitabındaki ilgili konular
12 Topluma hizmet uygulamalarının yürütülmesinin izlenmesi ve deneyimlerin paylaşılması Ders kitabındaki ilgili konular
13 Topluma hizmet uygulamalarının yürütülmesinin izlenmesi ve deneyimlerin paylaşılması Ders kitabındaki ilgili konular
14 Topluma daha iyi hizmet edebilmek için yapılabilecek çalışmaların tartışılması ve var olan kurumların bu bağlamda değerlendirilmesi Ders kitabındaki ilgili konular
15 Dersin genel değerlendirmesi Ders kitabındaki ilgili konular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Doç.Dr. Hasan COŞKUN. 2009 Topluma Hizmet Uygulamaları (ISBN: 9789944474603, Anı Yayıncılık