DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma Yöntemleri * GK   411 7 2 2 4

Ön Koşul Dersleri 26790 İçerik ve Öğrenme Yönetim Sistemleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Habibe ALDAĞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiHABİBE ALDAĞ1. Öğretim Grup:A
2. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sosyal bilimlerde bilimsel araştırma için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması. Etik kurallar temelinde araştırma sorusu hazırlanması, yöntem seçimi ve desenlenmesi, veri toplanması ve analizi ile sonuçların uygun şekilde yayınlaması.
Dersin İçeriği
Bilimenin yolları, bilimsel yöntem, araştırmaların sınıflandırılması, araştırma etiği, problem tanımlama, örnekleme yöntemleri, veri toplama teknikleri, nicel ve nitel araştırma desenleri, APA raporlaştırma

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
X
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
X
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
X
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
X
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
X
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
X
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
X
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilimenin yolları, bilgi kaynakları, bilimsel bilgi Temel kavramların gözden geçirilmesi
2 Nicel araştırma yöntemleri, İlgili okumalar
3 Niitel araştırma yöntemleri, İlgili okumalar
4 Nitel ve nicel araştırma yöntemleri arasındaki farklılıklarını açıklayabilme İlgili okumalarve araştırma inceleme
5 Sosyal bilimlerde bilimsel araştırma problemlerini tanımlayabilme İlgili okumalar ve araştırma inceleme
6 Örnekleme yöntemlerini açıklayabilme İlgili okumalar
7 Sosyal bilimlerde veri toplama araç ve süreçlerini tanımlayabilme İlgili okumalar
8 Ara Sınav İlgili okumalar
9 Sosyal bilimlerde yapılan araştırmalarda güvenirlik ve geçerlik kavramlarını açıklayabilme İlgili okumalar
10 Bir araştırma raporunda bulunması gerekli bölümleri açıklayabilme İlgili okumalar ve araştırma inceleme
11 Bir araştırma makalesini temel bilimsel araştırma yapıları ve ölçütleri temelinde değerlendirebilmeI İlgili okumalar ve araştırma inceleme
12 Bir araştırma makalesini temel bilimsel araştırma yapıları ve ölçütleri temelinde değerlendirebilme II İlgili okumalar ve araştırma inceleme
13 Alan kapsamında bir bilimsel araştırma önerisi sunma İlgili okumalar ve öneri metni
14 Bilimsel ve mesleki etik ilişkisini açıklayabilme İlgili okumalar
15 Gözden geçirme İlgili okumalar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili okumalar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Sönmez, V. Alacapınar, F. (2010) Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Anı Yayıncılık.