DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Eğitim * MB   307 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Özgül AKIN ŞENKAL
Dersi Verenler
Doç. Dr.ÖZGÜL AKIN ŞENKAL1. Öğretim Grup:A
2. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Özel gereksinimli çocuklar ve onların genel özellikleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak. Özel gereksinimli olma nedenleri, teşhis ve eğitimleri hakkında bilgi kazandırmak. Kaynaştırma uygulamaları hakkında bilgi kazandırmak. Ailelerle birlikte çalışma hususunda bilgi kazandırmak
Dersin İçeriği
Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitim, gelişimsel yetersizlikler, zihinsel yetersizlik ve otistik bozukluklar, öğrenme güçlükleri, işitme yetersizlikleri, dil ve konuşma bozuklukları, duygu ve davranış bozuklukları, görme yetersizlikleri, bedensel yetersizlikler, üstün zeka ve yetenek, kaynaştırma, erken eğitim, Dünyada ve Türkiyede özel eğitim uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
X
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
X
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
X
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitim Ders kitabındaki ilgili konular
2 Kaynaştırma ve destek özel eğitim hizmetleri Ders kitabındaki ilgili konular
3 Okul öncesi dönemde özel eğitim Ders kitabındaki ilgili konular
4 Zeka geriliği Ders kitabındaki ilgili konular
5 Öğrenme güçlükleri Ders kitabındaki ilgili konular
6 Duygu ve davranış bozukluğu Ders kitabındaki ilgili konular
7 İleri derecede ve çoklu yetersizlikler Ders kitabındaki ilgili konular
8 Ara Sınav çoktan seçmeli sınav
9 İşitme yetersizlikleri Ders kitabındaki ilgili konular
10 İşitme yetersizlikleri Ders kitabındaki ilgili konular
11 Görme yetersizlikleri Ders kitabındaki ilgili konular
12 Beden ve sağlıkla ilgili yetersizlikler Ders kitabındaki ilgili konular
13 Üstün zekalılar ve üstün yetenekliler Ders kitabındaki ilgili konular
14 Ailelerle birlikte çalışma Ders kitabındaki ilgili konular
15 Yapılan araştırmaların değerlendirilmesi Ders kitabındaki ilgili konular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Çoktan seçmeli sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ataman. A. (Edt.) (2003). Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitim. Ankara: Gündüz eğitim yayıncılık.