DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sınıf Yönetimi * MB   309 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Sencer ÖZSEZER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ZEKERİYA KAZANCI1. Öğretim Grup:A
2. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarını sınıf yönetimi ve disiplini konusunda bilgilendirmek, diğer meslek derslerinde elde ettikleri bilgi ve becerileri sınıf ortamında etkili yönetim amacıyla nasıl kullanabileceklerini ortaya koymaktır.
Dersin İçeriği
Disiplin problemlerinin sürekliliği, Yeni teknolojilerin sınıf yönetimine etkileri, Sınıf içi kurallar, Sınıf içinde öğretme ve öğrenme ortamının düzenlenmesi, Öğretmen-Öğrenci iletişimi, Sınıfta Motivasyon, Sınıfta istenmeyen davranışların kaynakları, Sınıfta istenmeyen davranışların önlenmesi, Öğrencilerin arasındaki çatışmaların kaynakları, Öğrencilerin arasındaki çatışmaların çözümünde problem çözme ve arabuluculuk, Okul yöneticileri ile ilişkiler, Ana-Baba ile ilişkiler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
X
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
X
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
X
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
2 Disiplin problemlerinin sürekliliği Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
3 Yeni teknolojilerin sınıf yönetimine etkileri Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
4 Sınıf içi kurallar Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
5 Sınıf içinde öğretme ve öğrenme ortamının düzenlenmesi I Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
6 Sınıf içinde öğretme ve öğrenme ortamının düzenlenmesi II Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
7 Öğretmen-Öğrenci iletişimi Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
8 Ara sınav
9 Sınıfta Motivasyon Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
10 Sınıfta istenmeyen davranışların kaynakları Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
11 Sınıfta istenmeyen davranışların önlenmesi Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
12 Öğrencilerin arasındaki çatışmaların kaynakları Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
13 Öğrencilerin arasındaki çatışmaların çözümünde problem çözme ve arabuluculuk Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
14 Okul yöneticileri ile ilişkiler Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
15 Ana-Baba ile ilişkiler Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
E. Karip (Ed.), Sınıf Yönetimi, Ankara: Pegem A Yayıncılık