DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi MB   314 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ömer ARSLANTAŞ
Dersi Verenler
Prof.Dr.ŞÜKRAN KILBAŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi hakkında temel bilgi ve beceriler hakkında bilgi sahibi olma
Dersin İçeriği
Türk eğitim sisteminin yapısı, amaç ve ilkeleri, yasal dayanakları, yönetim kuram ve süreçleri, okul yönetimi, okula toplumsal katılım

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türk eğitim sisteminin amaç ve ilkelerini söylebilecek,
2) okul yönetimi ve yönetim süreçlerini anlatabilecek,
3) Türk eğitim sisteminin yasal temellerini açıklayabilecek,
4) Türk eğitim sisteminin yapısını anlatabilecek
5) okula toplumsal katılımın önemi ve yapılabilecekleri önerebilecek
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alan
X
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
X
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
X
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler vey
X
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı
X
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürece
X
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Ye
X
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğreti
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türk eğitim sisteminin amaç ve ilkeleri Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
2 Türk eğitim sisteminin yasal dayanakları / MEB teşkilat görevleri hakkında kanun, Tevhid-i Tedrisat kanunu Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
3 Türk eğitim sisteminin yasal dayanakları / milli eğitim temel kanunu, ilköğretim ve eğitim kanunu Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
4 Türk eğitim sisteminin yapısı Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
5 Yönetim kuramları/ yönetimde klasik kuramlar Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
6 Yönetim kuramları/ yönetimde neoklasik kuramlar Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
7 Yönetim kuramları/ yönetimde modern kuramlar Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
8 Ara sınav Yazılı Sınav
9 Eğitim ve okul yönetimi Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
10 Yönetim süreçleri Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
11 Öğrenci işlerinin yönetimi Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
12 İnsan kaynaklarının yönetimi Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
13 Eğitim programının yönetimi Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
14 Destek işleri ve bütçenin yönetimi Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
15 Okula toplumsal katılım Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
16-17 Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
BAŞARAN, İbrahim Ethem (2006), Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ekinoks Yayınları, Ankara