DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitim Tarihi * GKS   409 7 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emre SEZGİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET EMRE SEZGİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, Türk Hun Devletinde eğitimden başlayıp, Göktürkler, Uygurlar, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular ve Osmanlılarda eğitime kadar, tarih süreci içinde eğitim uygulamalarını anlayıp yorumlayabilmek, Türkiye Cumhuriyetinde eğitim alanında gerçekleştirilen yenilikleri ve uygulamaları Türk Eğitim ve Kültür Tarihi açısından açıklayabilmektir.
Dersin İçeriği
Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1-Devrimin tarihsel arka planı, felsefi, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2-Tevhid-i Tedrisat Kanunu-Tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme. Türk Eğitim Devrimi 3-Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar.Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alanla
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular.Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir.İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler veya
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir.Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı g
X
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir.Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürecek
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir.Yere
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler.Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir.Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğretim

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pedagoji tarihinde önemli pedagogların yeri. Ders kitabındaki ilgili konular.
2 Türklerin Müslüman olmadan önceki eğitime ilişkin görüşleri-I Ders kitabındaki ilgili konular.
3 Türklerin Müslüman olduktan sonraki eğitime ilişkin görüşleri-II Ders kitabındaki ilgili konular.
4 Karahanlılarda eğitim ve öğretim Ders kitabındaki ilgili konular.
5 Selçuklularda ve Anadolu beyliklerinde eğitim ve öğretim. Ders kitabındaki ilgili konular.
6 Osmanlıların kuruluşunda 1776'ya kadar olan eğitim öğretim çalışmaları. Ders kitabındaki ilgili konular.
7 Osmanlı döneminde eğitimde ilk yenileşme hareketleri 1776-1839. Ders kitabındaki ilgili konular.
8 Ara Sınav Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi
9 Tanzimat dönemi eğitim hareketleri. Ders kitabındaki ilgili konular.
10 1. ve 2. meşrutiyet döneminde eğitim hareketleri. Ders kitabındaki ilgili konular.
11 Kurtuluş Savaşı ve 1926'ya kadarki Türk eğitiminin gelişimi. Ders kitabındaki ilgili konular.
12 1926 dan 1940'a kadarki Türk eğitimindeki gelişim. Ders kitabındaki ilgili konular.
13 1940-1953 arasındaki Türk eğitimindeki gelişim. Ders kitabındaki ilgili konular.
14 1953'den sonraki Türk eğitimindeki gelişimler-I Ders kitabındaki ilgili konular.
15 1953'den sonraki Türk eğitimindeki gelişimler-II Ders kitabındaki ilgili konular.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar