DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Moleküler Biyoloji * ASC   406 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Osman GÜLNAZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.OSMAN GÜLNAZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.OSMAN GÜLNAZ1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Moleküler biyolojideki gelişmelerin öğrenilmesi
Dersin İçeriği
canlı organizmalarda enerji akışı, hayvanlarda ve bitkilerde üreme, büyüme gelişme, bitki ve hayvanlarda biyolojik aktivitelerin açıklanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
X
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
X
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
X
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyomoleküller ve hücre, nükleik asitler ve yapısı ders kitab
2 DNA replikasyonu, transkripsiyon, translasyon, reverz transkripsiyon ders kitabı
3 Transformasyon, konjugasyon, transdüksiyon ders kitabı
4 DNA rekombinasyonunda kullanılan vektörler (Plazmidler, Fajlar, Ekspresyon vektörleri) ders kitabı
5 Polimeraz zincir reaksiyonu ders kitabı
6 Protein molekülünün yapısı ders kitabı
7 Protein biyosentezi ders kitabı
8 Ara Sınav ders kitabı
9 Membran proteinlerinin sentezi ve taşınması ders kitabı
10 Kök hücre ve hücre döngüsü ders kitabı
11 Nükleer transfer ders kitabı
12 Bitkilerde verimin arttırılması için kullanılan yöntemler ders kitabı
13 Kanserin moleküler biyolojisi ders kitabı
14 Kalıtsal hastalıkların DNA analizi ile tespiti ders kitabı
15 Bağışıklık sistemi ders kitabı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders kitabı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar