DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyomoleküller ve hücre, nükleik asitler ve yapısı ders kitab
2 DNA replikasyonu, transkripsiyon, translasyon, reverz transkripsiyon ders kitabı
3 Transformasyon, konjugasyon, transdüksiyon ders kitabı
4 DNA rekombinasyonunda kullanılan vektörler (Plazmidler, Fajlar, Ekspresyon vektörleri) ders kitabı
5 Polimeraz zincir reaksiyonu ders kitabı
6 Protein molekülünün yapısı ders kitabı
7 Protein biyosentezi ders kitabı
8 Ara Sınav ders kitabı
9 Membran proteinlerinin sentezi ve taşınması ders kitabı
10 Kök hücre ve hücre döngüsü ders kitabı
11 Nükleer transfer ders kitabı
12 Bitkilerde verimin arttırılması için kullanılan yöntemler ders kitabı
13 Kanserin moleküler biyolojisi ders kitabı
14 Kalıtsal hastalıkların DNA analizi ile tespiti ders kitabı
15 Bağışıklık sistemi ders kitabı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders kitabı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar