DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Korozyon * ASC   416 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Muzaffer ÖZCAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUZAFFER ÖZCAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MUZAFFER ÖZCAN1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel korozyon kavramlarının verilmesi.
Dersin İçeriği
Korozyonun temel ilkeleri, çeşitleri, koruma yöntemleri, hızının belirlenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş İlgili kısımların okunması
2 Korozyonun Elektrokimyasal Doğası İlgili kısımların okunması
3 Korozyonun Termodinamiği İlgili kısımların okunması
4 Korozyonun Kinetiği İlgili kısımların okunması
5 Korozyon Çeşitleri İlgili kısımların okunması
6 Korozyona Karşı Koruma Yöntemleri, Malzeme Seçimi İlgili kısımların okunması
7 Korozyona Karşı Koruma Yöntemleri, Tasarım İlgili kısımların okunması
8 Ara Sınav -
9 Korozyona Karşı Koruma Yöntemleri, İnhibitörler İlgili kısımların okunması
10 Korozyona Karşı Koruma Yöntemleri, Kaplamalar İlgili kısımların okunması
11 Korozyona Karşı Koruma Yöntemleri, Katodik Koruma İlgili kısımların okunması
12 Korozyona Karşı Koruma Yöntemleri, Anodik Koruma İlgili kısımların okunması
13 Korozyon Hızının Belirlenmesi, Elektrokimyasal Olmayan Yöntemler İlgili kısımların okunması
14 Korozyon Hızının Belirlenmesi, Elektrokimyasal Yöntemler İlgili kısımların okunması
15 Alternatif Akım İmpedansı İlgili kısımların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları -

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar